Perustajajäseninä oli 13 sähköalan yhdistystä. Perustamiskirjan allekirjoittivat Suomen Sähköinsinööriliitto ry, Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ja Suomen Sähköteollisuusyhdistys ry. Jäsenyhteisöjensä kautta SESKOn toimintaan asiantuntijoina ja hallituksen jäseninä osallistuu tänäkin päivänä edustajia monista sellaisista yrityksistä, jotka olivat olleet mukana standardoinnissa jo viime vuosisadan alusta. Yrityksistä tulevat asiantuntijat ovatkin standardoinnin voima. 

SESKOn perustamiselle itsenäisenä yhdistyksenä oli selvä tarve. Ensinnäkin oli hyvä syy olettaa, että sähkön kulutus ja standardoitavien laitteiden ja komponenttien määrä kasvaisivat rajusti, kuten myös tapahtui. Toiseksi sähköturvallisuudessa oli yhä puutteita. Samalla kansainvälinen standardointiyhteistyö lisääntyi voimakkaasti ja vain organisoidun, sähköalan laajalti kattavan järjestön kautta oli Suomen mahdollista olla siinä mukana.

SESKOn hallitus teki vuonna 1973 kaukonäköiseksi osoittautuneen päätöksen siitä, että kansallisen ja kansainvälisten standardien valmistelun hoitavat samat asiantuntijat. Tämä merkitsi ja merkitsee edelleen, että SESKOn komiteoiden ja työryhmien jäsenet ovat samalla kansainvälisten ja eurooppalaisten vastaavien foorumien jäseniä.  Kun Suomi liittyi EU:hun 1995, oli SESKOlla siten jo laajaa kokemusta kansainvälisestä standardoinnista.

Standardointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan elinkeinoelämän, viranomaisten ja kuluttajien toimintaa. Sen avulla yritysten innovaatioiden kaupallistaminen nopeutuu, toimintaympäristön hallittavuus kasvaa ja kilpailukyky paranee. Tämän ovat oivaltaneet ne suomalaiset elektroniikka- ja sähköteollisuusalan yritykset, jotka ovat aktiivisesti mukana standardoinnissa yhteistyössä ja konsensukseen pyrkien.

50-vuotias SESKO antaa yritysten käyttöön neutraalin, tehokkaan ja osaavan asiantuntijajärjestön – kanavan, jonka kautta sähköteknisen Suomen ääni kuuluu maailmalla ja maailman ääni Suomessa.

SESKOn arvot – vastuullisuus, tavoitteellisuus, osaaminen ja asiakastyytyväisyys – ohjaavat toimintaamme myös tulevina vuosina.

Sähköteknisen alan standardoinnin vaiheista Suomessa  kerrotaan internetsivustollamme, osoitteessa: http://www.sesko.fi/sesko_ry/seskon_historia.  Sivut avautuvat myös alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman
SESKO ry, www.sesko.fi
p. +358 40 502 8949
sinikka.hieta-wilkman(at)sesko.fi

Lisää suosikiksi