SK 1 Terminologia

Komitea seuraa kansainvälisten IEC komiteoiden TC 1 Terminology ja IEC TC 25 Quantities and units toimintaa. Komitea koordinoi sähkö- ja elektroniikka-alan sanastojen valmistelua sekä osallistuu IEC:n sanastotietokannan, Electropedian, kehittämiseen. Electropedia on vapaasti kaikkien käytettävissä maksutta ja ilman rekisteröitymistä. Sieltä löytyy yli 20 000 sähköalan termiä osakohtaisesti jaoteltuina. Sanastotietokannan hakuominaisuudet helpottavat oikean termin löytämistä. Tietokannasta löytyy myös kaikki suomennetut IEC-sanastot, noin 10 000 termiä.

Komitean SK 1 toiminta on horisontaalista ja se kattaa koko sähköalan. Termit ovat keskeisessä osassa sekä standardoinnissa, että kaikessa muussakin toiminnassa. Jollei ole yksikäsitteisiä ja selkeitä määritelmiä siitä, mistä kulloinkin on kyse, on vuorovaikutus ihmisten välillä mahdotonta, standardien laadinnasta puhumattakaan.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Sanna Koivu
+358 45 657 8660
etunimi.sukunimi@sesko.fi