Terminologialla on keskeinen ja tärkeää rooli kaikessa viestinnässä, niin teknisessä kuin muussakin viestinnässä. Jos termit ja niiden merkitykset eivät ole viestijöiden tiedossa, ei haluttu viesti kulje perille. Erityisen tärkeää terminologia on tietysti asiaviestinnässä. Standardeissa terminologia on täysin keskeisessä asemassa, joten jokaisessa sähköalalla laaditussa standardissa tulee olla pakollisena oma lukunsa termeille ja määritelmille.

Sähköalan kansainväliset termit löytyvät koottuna tietokantana Electropediasta. Se on kaikkien vapaasti käytettävissä. Electropedia on jatkuvasti ylläpidettävä tietokanta, josta löytyy tätä kirjoitettaessa reilut 22 000 termiä, joista hieman alle puolelle (noin 9 000) on suomenkielinen vastintermi. Terminologista työtä koordinoi IEC:ssä komitea TC 1 jolla on Suomessa oma vastinkomitea SK 1.

Sanastotietokannassa on termi ja sen määritelmät englanniksi ja ranskaksi. Tämän lisäksi tietokannassa on aihealueesta riippuen vastintermi jopa 18 eri kielellä. Sähköalan sanastot on koottu osiin eri teknisten aihealueiden mukaan. Kullakin osalla ja termillä on oma yksilöivä numerotunnus, joten viittaaminen termeihin on standardeissa helppoa. Uusia osia ja termejä laaditaan tarpeen mukaan kussakin teknisessä komiteassa.

Lisätietoa sähköalan termityöstä saat Sanna Koivulta.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Sanna Koivu
+358 45 657 8660
etunimi.sukunimi@sesko.fi