SK 104 Ympäristöolosuhdeluokitus ja -testaus

SK 104 Ympäristöolosuhdeluokitus ja -testaus

SESKOn komitean SK 104jäsenet osallistuvat IEC TC 104:ssä sekä IEC TC 70:ssä tehtävään kansainvälisten IEC-standardien kehittämistyöhön.

SK 104 kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa keskustelemaan aihealueensa uusista standardiehdotuksista sekä muista aiheeseen liittyvistä ajankohtaista asioista.

Kokouksissa valmistellaan Suomen äänestyskannanotot ja lausunnot esillä oleviin standardiehdotuksiin. SK 104:n  jäsenet osallistuvat asiantuntijoina komitean IEC TC 104 alaisuudessa toimivissa työryhmissä standardien laadintatyöhön.

IEC TC 104 Environmental conditions, classification and methods of test

Ympäristöolosuhdeluokituksen (IEC 60721) ja ympäristöolosuhdetestien (IEC 60068) kansainväliset IEC- standardit laaditaan komitean IEC TC 104 työryhmissä. 

TC 104 toimintasuunnitelma IEC:n verkkosivulla.

TC 104 standardeja

IEC 62131 Dynaaminen olosuhdedata

Teknisten raporttien IEC 62131 sarja sisältää kenttäolosuhteista kerätyn datan perusteella muodostetut yhteenvedot kappaleeseen kuljetuksen aikana vaikuttavasta tärinästä ja iskuista eri kuljetusvälineissä kuten esim. juna, kuorma-auto ja lentokone.

IEC 60721 Olosuhdeluokat ja parametrit
Standardisarja IEC 60721 sisältää luonnossa esiintyvien eri ympäristöolosuhteiden luokitukset, niiden aiheuttamien rasitustasojen parametrit sekä opastuksen kuinka ympäristöluokan rasitukset muunnetaan IEC 60068-2-X sarjan testeiksi.

IEC 60068-1 Perusvaatimukset olosuhdetesteille
IEC 60068-1 on olosuhdetestien päästandardi, joka määrittelee yleiset vaatimukset sekä perustermit kaikille IEC 60068-2-X -sarjan testeille. Testien tekemiseen liittyvä opastava lisäinformaatio löytyy standardeista IEC 60068-3-X.

IEC 60068-2-X Ilmastolliset rasitustestit
Ilmastollisia perustestejä ovat IEC 60068-2-X sarjan kylmä (2-1), kuiva lämpö (2-2), lämpötilan vaihtelu (2-14) ja kostea lämpö (2-30). Testien tarkoituksena on selvittää laitteen kyky toimia eri lämpötiloissa tai lämpötilan vaihdellessa.

IEC 60068-2-X Mekaaniset rasitustestit
Mekaanisia rasitustestejä ovat erilaiset tärinä-, isku- ja pudotustestit. Sinimuotoinen tärinä (2-6), satunnaistärinä (2-64), isku & jyskytys (2-29) sekä vapaa pudotus (2-32) ovat mekaanisia perustestejä. Tärinätesteillä voidaan määrittää tuotteen resonanssitaajuudet sekä tutkia tuotteen rakenteen mekaanista kestävyyttä.

IEC 62130 Ilmastollinen data
Työryhmässä WG14 on laadittu IEC/TR 62130, joka sisältää arvokasta tietoa tämän hetken ilmastollisista olosuhteista lämpötilan ja kosteuden suhteen. Jatkossa työryhmä täydentää olosuhdetietoja ilmanpaineiden, tuulen yms. osalta.

Tulevaisuuden standardointitarpeet

Ilmastonmuutos, mittalaitteiden ja testausmenetelmien kehitys sekä uudet tuotteet ja niiden sovellukset tuovat haasteita IEC TC 104:n olosuhdeluokitus- ja testistandardien uudistamiselle.

Joillakin tuoteperheillä on oma olosuhdetestistandardinsa, jossa määritellään tuoteperheen laitteille sovellettavat IEC  60068-sarjan  testit  ja  rasitustasot. Tuotestandardeista nämä vaatimukset usein puuttuvat ja testit joudutaan räätälöimään tuotekohtaisesti.

IEC TC 70 Degrees of protection provided by enclosures

IEC TC 70 standardit käsittelevät seuraavia aiheita:

  • testausmenetelmät koteloiden tarjoamalle suojaustasolle kiinteiden esineiden ja veden pääsyä vastaan (IP-luokat)
  • testausmenetelmät koteloiden suojaustasolle ulkoisia mekaanisia iskuja vastaan (IK-luokat)

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi