Käsikirjoihin on koottu kattava kokoelma yleisimmin tarvittavia osia IEC:n teknisen komitean TC 104 laatimasta standardisarjasta IEC 60068 Environmental testing. Ilmastollisia rasitustestejä koskevat standardit ovat käsikirjan osassa 1 ja mekaanisia rasitustestejä koskevat osassa 2. Mukaan on otettu varsinaisten testistandardien lisäksi myös sanasto sekä opastavia julkaisuja, joissa annetaan taustatietoa tai ohjeita sopivien testien valitsemiseksi.

Käsikirjat antavat tiedot eri testausmenetelmistä, niiden rasitusasteista ja sovelluskohteista. Rasitusasteita valittaessa tulisi tarkistaa, onko kyseiselle tuotteelle mahdollisesti olemassa tuotekohtaista standardia, jossa testit ja niiden rasitusasteet on määritelty perusvaatimuksina. Standardin SFS-EN 60068-1 Ympäristöolosuhdetestaus. Osa 1: Yleistä ja opastusta liitteessä C ohjeistetaan, miten testivaatimukset räätälöidään tuotekohtaisesti.

Ympäristöolosuhdetesteillä voidaan osoittaa, että määriteltyjen olosuhteiden vallitessa laite voi säilyä ilman palautumattomia vaurioita ja toimia määrittelyjen mukaisesti. Ympäristöolosuhdetestien tarkoituksena ei ole jäljitellä tuotteen todellisia ympäristöolosuhteita, vaan toistaa ympäristöolosuhteiden vaikutuksia.

Ympäristöolosuhde vaikuttaa pääasiassa kahdella tavalla:

• Lyhytaikaiset äärimmäiset rasitukset voivat suoraan aiheuttaa tuotteen virhetoiminnan tai tuhoutumisen.

• Pitkäaikaiset tavanomaiset rasitukset voivat hitaasti huonontaa tuotetta ja aiheuttaa lopulta sen virhetoiminnan tai tuhoutumisen.

Nämä käsikirjat toimivat myös hyvänä perusoppaana testejä tekeville. Testien suorittamisen yksityiskohdat sekä asiaankuuluvat taustatiedot kuten esimerkiksi testauslaitteelta vaadittavat ominaisuudet ja testien toleranssit on määritelty ao. testimenetelmästandardissa.

Nämä käsikirjat korvaavat vuonna 2015 julkaistut SFS-käsikirjat 671-1 ja 671-2. Käsikirjojen standardit on päiviytetty ajan tasalle keväällä 2022.

Käsirjat voi hankkia SFS:n Standardien verkkokaupasta https://sales.sfs.fi/#

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi