SK 215 Tietotekniikan kaapeloinnit ja infrastruktuurit

SK 215 Tietotekniikan kaapeloinnit ja infrastruktuurit

Suomalainen SK 215 -komitea seuraa CENELECin komitean TC 215  ja sen työryhmien toimintaa sekä ISO/IEC JTC 1 SC 25:n työryhmän WG 3 toimintaa  ja pyrkii vaikuttamaan niissä laadittaviin standardeihin.

CENELEC TC 215 Electrotechnical aspects of telecommunication equipment

Komitea laatii tietoliikennelaitteiden sähköteknisiä näkökohtia ja niihin liittyviä infrastruktuureja koskevia standardeja ja pitää tarpeen mukaan yhteyttä muihin standardointijärjestöihin. Se laatii yhdenmukaistettuja standardeja (EN, TS tai TR), jotka kattavat kaikki yleiskaapelointiin ja sovelluskohtaiseen tietoliikennekaapelointiin (ISDN, LAN ym.) liittyvät näkökohdat kaikentyyppisissä tiloissa. Näissä dokumenteissa esitetään myös  tietoliikennelaitteiden tehokkaaseen asennukseen ja käyttöön liittyvät vaatimukset ja suositukset rakennusten infrastruktuurille viittaamalla asianmukaisten komiteoiden olemassa oleviin tai tuleviin standardeihin tai hyödyntämällä niiden teknisiä neuvoja. Komitea pitää myös yhteyttä ETSIin, ja se voi tarvittaessa käynnistää työkohteita ETSIn työkohteisiin liittyvien tietoliikennelaitteiden sähköteknisistä näkökohdista. Komitea seuraa myös ISO/IEC JTC 1:n asiakastilojen kaapelointia ja datakeskusten energiatehokkuutta koskevaa standardointia yhteistyössä CENin kanssa.

CLC/TC 215:n toimintasuunnitelma

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi