SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus

Komitea SK 44 käsittelee erilaisten koneiden sähköistykseen liittyviä asioita. Komitea seuraa IEC:n komiteaa TC 44 Safety of machinery – Electrotechnical aspects ja vastaavaa CENELECin komiteaa.

Koneiden sähköistyksessä kiinnitetään huomiota sähköturvallisuuden lisäksi koneen aiheuttamiin mekaanisiin vaaroihin. Useat SK 44:n alaiset standardit onkin otettu mukaan konedirektiivin vaatimukset täyttävien standardien luetteloon. Standardien valmistelussa tehdään yhteistyötä muiden  koneiden mekaanista turvallisuutta käsittelevien komiteoiden –  CENin TC 114 ja ISOn TC 199 Safety of machinery kanssa.

Komitea valmistelee koneiden sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevaa standardisarjaa IEC 60204 Safety of machinery – Electrical equipment of machines. Sen perusosa IEC 60204-1 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements on parhaillaan uusittavana ja valmistunee vuoden 2016 aikana. Standardin suomenkielinen versio SFS-EN 60204-1 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset uudistetaan em. IEC-standardin valmistuttua.

TC 44 valmistelee standardeja myös koneiden yhteydessä käytettävistä sähköisistä turvalaitteista.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi