SK 78 Sähkötyöturvallisuus

SK 78 Sähkötyöturvallisuus

SESKOn komitealla SK 78 on kaksi päätehtävää. Se osallistuu jännitetyövälineitä koskevien IEC- ja EN-standardien kehittämiseen IEC:n ja CENELECin komiteoiden TC 78 Live working kautta. Jännitetyövälineitä ovat mm. jännitetyökäsineet ja -jalkineet, jännitetyössä käytettävät käsityökalut, jännitetyösauvat, jännitteenkoettimet ja työmaadoitusvälineet.

Lisäksi SK 78 huolehtii sähkötyöturvallisuutta koskevien standardien valmistelusta. CENELECillä on työryhmä BTTF 62-3 Operation of electrical installations, joka pyrkii yhtenäistämään eurooppalaisia sähköasennusten käytön ja sähkötyöturvallisuuden menettelytapoja. Se on julkaissut standardit EN 50110-1 Operation of electrical installations – Part 1: General requirements ja EN 50110-2 Operation of electrical installations – Part 2: National annexes. Näiden EN-standardien ja suomalaisten viranomaismääräysten pohjalta SK 78 on laatinut standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. SFS 6002 vaatimukset koskevat kaikkia sähkötöitä tekeviä henkilöitä ja myös henkilöitä, jotka tekevät muita töitä lähellä sähköasennuksia.

Työryhmä BTTF 62-3 jatkaa työtään ja uusi EN 50110-1 standardi julkaistaneen vuonna 2023 tai 2024, ja sen jälkeen aloitetaan standardin SFS 6002 uudistaminen.

Standardi EN 50110 on eurooppalainen ja on havaittu tarpeelliseksi tehdä myös vastaava maailmanlaajuinen IEC-julkaisu. Tätä varten on perustettu IEC:n projektikomitea PC 128 Operation of electrical installations. Tämä komitea on aloittanut työnsä syksyllä 2021.

Standardista SFS 6002 on julkaistu uusi versio vuonna 2015 ja siihen tehtiin muutos A1 vuonna 2018. Muutoksessa otettiin huomioon sähköturvallisuussäädöksissä (sähköturvallisuuslaki (1135/2016) ja valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)) vuonna 2016 tapahtuneet muutokset. Nykyään käytössä olevan standardi on julkaistu yhdistettynä versiona tunnuksella SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus. Standardi on julkaistu myös ruotsinkielisenä versiona SFS 6002: 2015 + A1:2018 Säkerhet vid elarbeten sekä englanninkielisensä tunnuksella SFS 6002: 2015+A1:2018 Safety at electrical work.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Terhi Säynätjoki
Terhi Säynätjoki
+358 50 366 4800
etunimi.sukunimi@sesko.fi