SK 99 Suurjänniteasennukset

SK 99 Suurjänniteasennukset

Komitea SK 99 Suurjänniteasennukset vastaa suurjänniteasennusten (jännite yli 1 000 V vaihtojännitteellä tai 1 500 V tasajännitteellä) standardoinnista.  Komitea toimii seuraavien komiteoiden suomalaisena vastinkomiteana:

CENELEC TC99X Electrical power installations exceeding 1 kV a.c.IEC TC 99 System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c., particularly concerning safety aspects.IEC TC 115 High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV 

Nämä komiteat valmistelevat perusstandardeja suurjänniteasennusten turvallisuudesta. Niiden työ ei koske ilmajohtoja eikä laitteiden rakenteita.

Suomessa suurjänniteasennuksia koskevat vaatimukset on annettu vuodesta 2001 saakka standardissa Suurjännitesähköasennukset. Standardin uusin painos on julkaistu vuonna 2018 ja se perustuu standardiin EN 61936-1 Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules ja sitä täydentävään standardiin EN 50522 Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c. Nämä on Suomessa yhdistetty standardiksi SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset.
Suomi on ilmoittanut eurooppalaisiin standardeihin viranomaismääräyksiin perustuvia poikkeuksia mm. kosketussuojausvaatimuksista ja palosuojausvaatimuksista. Lisäksi Suomi on ilmoittanut luonnonolosuhteista johtuvia kansallisia erityisolosuhteita, kuten alhaisemmat lämpötilat ja lumen, jonka takia eräät etäisyydet ovat Suomessa suurempia kuin muualla.

Eurooppalaiset standardit antavat harkinnanvaraa muutamaan asiaan kuten maasulun aikana sallittuihin kosketusjännitteisiin. Näiden vaatimusten soveltamista on selvitetty standardin SFS 6001 kansallisissa liitteissä.

Komitea SK 99 seuraa kansainvälistä kehitystä ja standardin soveltamista Suomessa. Tarvittaessa standardia tarkennetaan. Perusstandardin uusimistyö on käynnistynyt, joten nyt on juuri oikea päästä vaikuttamaan standardin sisältöön.

Tervetuloa komiteajäseneksi

Osallistuminen SESKOn komiteaan SK 99 Suurjänniteasennukset on avointa ja mahdollista  kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Markku Varsila
Markku Varsila
+358 44 992 5000
etunimi.sukunimi@sesko.fi