Kansalliset poikkeukset ja lisäykset taas kriittisessä tarkastelussa

Kesäkuussa Suomen on ilmoitettava CENELEC-standardiin prEN 61936-1:2021/AA lisättävistä kansallisista erityisolosuhteista ja A-lisäykset. Keskustelua komiteassa herätti ehdotus maasulkusuojauksen varasuojauksen lisäämisestä kansallisena poikkeuksena mukaan standardiin. Tässä vaiheessa on vielä avoinna esimerkiksi, mitä kaikkea vaatimuksen perusteella olisi kahdennettava ja kuinka kaukana varasuoja voisi sijaita? Tällaisella vaatimuksella olisi vaikutusta esimerkiksi tuulivoimapuistojen asennuksiin. Mainittu kansallinen lisäys edellyttäisi todennäköisesti ohjeistavaa tekstiä standardiin SFS 6001.

Onko SFS 6001 tarkka sisältö mielestäsi tarkoituksenmukainen?

Syksyllä tehdään päätöksiä siitä, missä muodossa standardit otetaan käyttöön Suomessa. Julkaistaanko SFS-EN-IEC 61936-1:2021 ja SFS-EN 50522:2022 erillisinä suomenkielisinä standardeina? Tällöin olisi mahdollista SFS 6001 -standardia laadittaessa jättää tarpeen mukaan joitain osia edellä mainitusta standardeista pois, mikäli sen katsotaan parantavan standardin käytettävyyttä. Mikä olisi liitteiden NA ja NB kohtalo? Voisiko osan niiden sisällöstä tarvittaessa siirtää sopivasti merkittynä varsinaiseen standardin tekstiosaan, osan jättää edelleen kansallisiin liitteisiin ja osasta mahdollisesti luopua (esim. kansalliset maadoitusresistanssin mitoituskaavat). Komitea SK 99 määrittelee loppuvuodesta tarkemmin, millainen standardista SFS 6001 tulee. Haluaisitko myös sinä olla mukana vaikuttamassa sen sisältöön? Liittymällä mukaan SESKOn komiteaan SK 99 se on mahdollista.

Nyt haetaan taas asiantuntijoita CENELEC:in komitean TC 99X työryhmiin

CENELECin suurjänniteasennuksista vastaava komitea TC 99X hakee nyt kaikkiin työryhmiinsä uusia asiantuntijoita ja eristyskoordinaation standardeja valmistelevalle työryhmälle WG3 myös vetäjää. Eristyskoordinaatio on tärkeä osa TC 99X:n työtä ja tällä hetkellä on useampia 60071 sarjan standardeja työn alla. Työryhmässä WG 01 käsitellään maadoitukseen liittyviä kysymyksiä ja työryhmässä WG 02 puolestaan teknisiä yksityiskohtia, kuten kosketusjännitteiden laskentamenetelmiä ja mittauksia.

Haluatko pysyä ajan tasalla muutoksista ja vaikuttaa standardeihin?

Jos standardi SFS 6001 on työssäsi tai liiketoiminnassasi tärkeä, niin kannattaa liittyä standardointikomiteaan SK 99. Näin pääset seuraamaan ajantasaisesti valmistelun etenemistä ja olemaan mukana päättämässä, mitä uuteen revisioon kirjoitetaan. Standardien sisältöön on mahdollista vaikuttaa ja se on sitä helpompaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa standardin valmisteluun osallistutaan.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Markku Varsila
Markku Varsila
+358 44 992 5000
etunimi.sukunimi@sesko.fi