Viime syksynä suomeksi julkaistu pienjännitesähköasennusstandardisarja on löytänyt yksiin kansiin nyt myös ruotsinkielisenä. Suomenkielisen vastineensa tavoin ruotsinkielinen käsikirja on ostettavissa SFS-kaupassa sekä paperisena että sähköisenä versiona.

SFS handboken 600-1 blev uppdaterad

SFS handboken 600-1 angående lågspänningselinstallationer har publicerats. Handboken omfattar alla de standarder som hör till standardserien SFS 6000 Lågspänningselinstallationer. Handboken är ett värdefullt verktyg och ger råd till dem som planerar eller genomför elinstallationer. Dessutom uppfyller man myndighetskraven genom att tillämpa standarderna.

Den här standardserien behandlar elinstallationer med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström. Serien uppdateras vart femte år enligt beslutet av SESKO kommittéen SK 64.

Standardserien uppdaterades i augusti 2022 och består av 41 enskilda standarder. Uppdateringen bestod av förändringar i innehållet av standarderna samt komplettering av serien med två nya standarder som behandlar fast installerade batterier och datakablar i kraftöverföring.

Läs mer om standarduppdateringar och förändringar här (på finska).

Köp hadboken i SFS-kauppa (bok eller pdf)!

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Terhi Säynätjoki
Terhi Säynätjoki
+358 50 366 4800
etunimi.sukunimi@sesko.fi