EU komission HAS (Harmonized Standards) konsulttien tehtävänä on arvioida Eurooppalaisten standardien sisältöä sen suhteen, voidaanko ne julkaista direktiivien suhteen yhdenmukaistettuina (harmonisoituina) standardeina. Arviointeja voidaan tehdä tarvittaessa useassa standardointiprojektin valmistelu- ja äänestysvaiheessa.

Tämä vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana HAS konsultit arvioivat eri direktiiveihin liittyviä standardeja niiden eri vaiheissa seuraavasti:

Negatiiviseen arvioon johtaneita syitä standardeissa on ollut mm. tulkinnanvaraisten hyväksyntäkriteerien käyttö, päiväämättömät viitestandardit sekä puutteellisesti esitetty standardin vaatimusten suhde Direktiivin olennaisiin vaatimuksiin.

Viimevuotisen HAS-toiminnan katkoksen takia arvioinneissa on edelleen ruuhkaa, ja arviointien tavoiteaikataulussa pysyminen on tuottanut vaikeuksia. Edistystä on kuitenkin tapahtunut, sillä mm. koneturvallisuussektorille on tulossa lisää HAS konsultteja. Lisäksi CENELEC ottaa käyttöön tarkastuslistoja, joiden avulla tekniset komiteat voivat tarkastaa jo ennakkoon standardiluonnoksiaan niiden yhdenmukaistamista koskevien vaatimusten suhteen.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi