Palkintokategoria 1: Eurooppalainen tutkimushanke

Tässä kategoriassa palkitaan eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioprojekti, joka on onnistunut edistämään standardointia. Ehdokkaiden odotetaan tulevan CENin tai CENELECin kansalliskomiteoilta, jotka osallistuvat projektikumppanina tai alihankkijana Horizon 2020-, Horizon Europe- tai vastaavaan Euroopanlaajuiseen hankkeeseen. Sekä käynnissä olevia että päättyneitä hankkeita voidaan ehdottaa. Jäsenet voivat esittää enintään kaksi ehdokasta tähän kategoriaan.

Palkitsemisessa kiinnitetään huomiota:

 • Hankkeen yhteys standardointiin
 • Hankkeen omaperäisyys ja innovaatiotaso
 • Standardointiin kautta syntyvät vaikutukset (teolliset, teknologiset, sosiaaliset…)

Palkintokategoria 2: Yksittäinen tutkija/innovaattori

Tässä kategoriassa palkitaan yksittäinen henkilö, joka menestyksekkäästi liittänyt innovaation/tutkimustuloksensa osaksi standardointia esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • tutkimus on onnistuneesti sisällyttänyt standardikehityksen osaksi T&K- tai innovaatioprosessia tukeakseen innovaation ottamista markkinoille
 • tutkimustulokset (esim. julkaistu tieteellisessä lehdessä) on sisällytetty eurooppalaisiin ja/tai kansainvälisiin standardiehdotuksiin

Päällekkäisyyttä Standards+Innovation Eurooppalainen tutkimushanke -kategorian kanssa on vältettävä. Kansalliskomiteat voivat esittää enintään kaksi ehdokasta tähän kategoriaan

Palkitsemisessa kiinnitetään huomiota:

 • Tutkimuksen yhteys standardointiin
 • Tutkimuksen omaperäisyys ja innovaatiotaso
 • Standardointiin kautta syntyvät vaikutukset

Palkintokaregoria 3: Nuori tutkija

Tässä kategoriassa palkitaan nuori tutkija, joka on onnistunut yhdistämään tutkimuksen/innovoinnin ja standardoinnin. Palkinto perustuu opinnäytetyöhön, väitöskirjaan tai muuhun standardointia käsittelevään, yliopistossa tehtyyn tutkimushankkeeseen. Tutkimus/väitöskirja voi keskittyä siihen, miten standardit lisäävät tehokkuutta käytännön sovelluksissa tai standardoinnin yleiseen rooliin tietyllä alalla. Kansalliskomiteat voivat esittää enintään kaksi ehdokasta tähän kategoriaan.

Päällekkäisyyden välttämiseksi muiden palkintokategorioiden (Eurooppalainen tutkimushanke ja yksittäinen tutkija) kanssa tämä palkinto myönnetään yksittäiselle, alle 30-vuotiaalle henkilölle.

Palkitsemisessa kiinnitetään huomiota:

 • standardoinnin painoarvo koko hankkeessa
 • tutkimuksen omaperäisyys ja innovaatiotaso
 • tutkimustulosten vaikutus markkinoihin tai yhteiskuntaan
 • potentiaalia käyttää tutkimustyötä koulutusmateriaalina tai T&K-yhteisön tavoittamiseen

Palkintokategoria 4: Standardointitoimielimen virkailija

Tämä palkinto myönnetään CENin ja/tai CENELECin teknisen komiteoiden, alakomiteoiden, työryhmien, tai muiden toimielinten puheenjohtajalle, convenorille tai sihteerille, joka on tehnyt aktiivisesti ja menestyksekkäästi yhteistyötä tutkijoiden ja/tai innovaattorien kanssa omassa toimielimessään. Kansalliskomiteat voivat esittää enintään kaksi ehdokasta tähän kategoriaan.

Palkitsemisessa kiinnitetään huomiota:

 • Miten henkilö on helpottanut vuorovaikutusta T&K-yhteisöön
 • Miten vuorovaikutus on edesauttanut standardointia
 • Tukoksena syntyneen standardoinnin synnyttämät hyödyt

Jos olet kiinnostunut ilmoittautumaan ehdolle, niin kerromme mielellämme lisää.

Ilmoittaumisaika päättyy 30.6.2023.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Markku Varsila
Markku Varsila
+358 44 992 5000
etunimi.sukunimi@sesko.fi