Standardin sisältö perustuu seuraavaan periaatteeseen:

Jos sähkölaite on valmistettu pienjännitedirektiivin harmonisoitujen tarkoituksenmukaisten tuoteturvallisuusstandardien mukaisesti, sen katsotaan oleva turvallinen sähköturvallisuusmielessä. Sähkölaitteen pitää olla turvallinen myös sen jälkeen kun se kytketään verkkoon.

Standardi kattaa seuraavat vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuskriteerit:
• suojaaminen vaaralta laitteessa
• suojaaminen verkon ylijännitteeltä
• suojaaminen kosketusvirralta
• suojaaminen vaaralta, joka aiheutuu erityyppisestä virtapiiristä
• tietoliikennekaapeleiden suojaaminen liian suuresta virrasta aiheutuvalta ylikuumenemiselta.

Sen laaja soveltamisala käsittää:
• käyttäjän hallintalaitteet sekä muut koneen ja ihmisen välisen rajapinnan laitteet
• hallintatoimintojen laitteet
• ohjauslaitteet, automaation ohjauspäätteet, sovellutuskohtaiset ohjauslaitteet
• kenttälaitteet
• kaapelointi ja laiteyhteydet.

SFS-EN 50491-3 määrittelee sähköturvallisuusvaatimukset kaikille laitteille, jotka kytketään koti- ja rakennusautomaation järjestelmään. Se korvaa nyt osittain (sähköturvallisuusosat) standardin SFS-EN 50090-2-2 sekä muutokset A1 ja A2. Koti- ja rakennusautomaatiostandardisarja saa pian täydennyksiä, kun äänestyksessä jo hyväksytyt EMC- ja olosuhdevaatimusstandardit julkaistaan. Samalla ne korvaat loput SFS-EN 50090-2-2 kappaleet.

Standardi on julkaistu kaksikielisenä (FI/EN) painoksena. Siinä on 34 sivua ja hinta  49,80 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisää suosikiksi