Kansainvälinen viitetunnusjärjestelmä on työkalu, jota teknisen järjestelmän suunnittelija käyttää kohteen suunnitteluprosessissa.

Tunnusten käyttötarkoitus, muodostamissäännöt sekä laitteiden kirjainkoodeja käsittelevät taulukot ovat aiemmin sovellutuksesta riippuen olleet hajautettuna useampaan julkaisuun. Nyt on saavutettu tavoitetila: ISO/IEC 81346 on standardi kaikkien teknisten ja teollisuuden alojen sovellutuksiin:

• sähkötekniikka, automaatio, koneenrakennus, rakennustekniikka, jne.
• energiateollisuus, kemianteollisuus, prosessiteollisuus, laivanrakennus, jne

Uutuudet SFS-EN 81346 vs. SFS-EN 61346


• uusi johdantoluku, jossa kuvataan ja selitetään muualla julkaisussa käytetyt käsitteet
• kattavampi ja selkeämpi kuvaus jäsentelyn periaatteista ja säännöistä (39 sääntöä)
• uusi käsite “muut näkökannat”, joille annetaan etuliite #
• mukana on uusi, tunnuskilpiä käsittelevä luku
• soveltamisesimerkit on uudistettu
• säännöt ja esimerkit esitetään osassa 1 ja kirjainkoodit osassa 2

Suunnittelijan työkalu

Standardissa esitetään teknisten järjestelmien jäsentelyn periaatteet, jossa mikä tahansa järjestelmä voidaan jakaa puumaiseen rakenteeseen ja sen alaosiin (kohde) viitataan viitetunnuksia käyttämällä. Näitä periaatteita soveltamalla voidaan käsitellä tehokkaasti suurten ja/tai monimutkaisten asennuskokonaisuuksien informaatiota. Jäsentelyn periaatteita ja viitetunnusten muodostamissääntöjä voidaan soveltaa sekä fyysisiin, että ei-fyysisiin kohteisiin.

Standardissa kuvataan:
• periaatteet, joiden mukaan kohteet jäsennellään, mukaan lukien viimeksi mainittuihin liittyvä informaatio
• säännöt, joiden mukaan viitetunnukset muodostetaan tuloksena olevan rakenteen perusteella.

Molemmat standardit on julkaistu kaksikielisinä (FI/EN) painoksina. SFS-EN 81346-1:ssä on sivuja 157 ja sen hinta on 84,50 € (alv 0 %). SFS-EN 81346-2:ssä on 82 sivua ja hinta 71,85 € (alv 0 %). Julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisää suosikiksi