Tarkoituksena on lisätä kuluttajien tietoja kodin energiankulutuksesta ja sitä kautta motivoida käyttämään energiaa vain tarpeen mukaan. Toinen tavoite on tuoda älykkäisiin sähkönjakeluverkkoihin työkalu, jolla sähkönkulutuksen mittaustietoja voidaan hyödyntää sähköntuotannon ja kulutuksen ohjauksessa.

Standardointijärjestöjen edustajista koostuva ohjausryhmä, Smart Meters Co-ordination Group, on laatinut EU-komissiolle laajan raportin, joka sisältääsuunnitelman mandaatin toteuttamiseksi. Suunnitelmassa projekti on jaettu neljään osaan joiden toteutuksesta vastaavat seuraavat standardointikomiteat:

  • muut kuin sähkömittarit (paristokäyttöiset), CEN TC 294
  • sähköenergiamittarit (verkkojännitekäyttöiset), CENELEC TC 13
  • kulutustietojen näyttö (kotiautomaatiojärjestelmät), CENELEC TC 205
  • mittausyhdyskäytävä (M2M), ETSI M2M

Suunnitelmassa projektin koordinointivastuu on annettu CENELECin komitealle TC 205. Tämä komitea vastaa kotiautomaatiojärjestelmien standardoinnista ja M441:ssä se on energian kulutustietojen näytön kautta kuluttajalle järjestelmän näkyvin osa.

Projektissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia laite- ja protokollastandardeja, mutta samalla pidetään ovet auki seuraavan sukupolven laitteille. Suomessa tähän projektiin osallistutaan SESKOn komiteassa SK 205.Arto Sirviö
SK205 sihteeri

Lisää suosikiksi