TC 80 komitealla pitkä historia kyberturvallisuus asiassa

Jo nyt on julkaistu standardi IEC 61162-460, joka redundanttisuuden ja vikasietoisuuden lisäksi käsittelee kyberturvallisuutta Ethernet-pohjaisissa paikallisverkoissa laivan komentosillan navigointi ja/tai radiokommunikaatiolaitteiden osalta.  Plenary kokous 2015 asetti yhdelle TC 80 -komitean työryhmistä tehtäväksi laatia ehdotus holistisesta pelkästään kyberturvallisuuteen liittyvästä standardista, joka ei rajoittuisi niihin laitteisiin, joissa on standardoitu Ethernet-liitäntä. 

Kokouksessa keskusteltiin siitä, pitäisikö IEC TC 80 -komitean luopua tehtävästä komitean ISO TC 8 hyväksi, koska sillä on NP-ehdotus kyberturvallisuudesta.  ISO kuitenkin aikoo keskittyä kyberturvallisuudessa operatiiviseen puoleen ja otaksuu IEC:n laativan vaatimukset laitteiden kyberturvallisiksi teknisiksi toteutuksiksi.  Näin ollen TC 80 jatkaa projektia olemassa olevalla työryhmällä.  Aiheeseen liittyvä äänestyksen alla oleva NP-ehdotus sisältää kehotuksen kansallisille komiteoille nimetä kyberturvallisuuden asiantuntijoita.

Keskushälytysjärjestelmän konsepti BAM työn alla

BAM on keskushälytysjärjestelmän konsepti, joka käsittää niin keskitetyn paneelin kuin myös hälytysten priorisoinnin ja esitystavat.  Konsepti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kaikkien laivan komentosillalla olevien laitteiden, joilla on tarve herättää käyttäjän huomio joko visuaalisella tai korvinkuultavalla herätteellä, on toimittava saman konseptin mukaisesti.

IMO:n BAM-asian käsittely on vienyt odottamattoman pitkän ajan IEC:ssä.  Aiheeseen liittyvä IEC-standardi on nyt CDV-vaiheessa ja oletuksien mukaisesti päätyy julkaisuun vuoden 2018 puolivälissä.  IEC aloitti BAM standardin työstämisen jo ennen kuin IMO:n sääntö tuli voimaan 1.7.2014.  Sääntö on ollut siis voimassa laiva-asennuksille ja tämä yhdessä puuttuvan IEC-standardin kanssa on aiheuttanut sekavan tilanteen markkinoilla. 

Kokous keskusteli, kuinka tilanne voitaisiin selvittää otaksuen, että BAM-aiheen vaatimuksenmukaisuuden testausstandardi tultaisiin julkaisemaan vuoden 2018 kesällä.  Kokous ymmärsi, että kaikkia TC 80 -komitean jo julkaisemia laitestandardeja ei pystytä päivittämään yhtäaikaisesti kerralla. Kokous päätti, että kiireellisimpinä päivitetään standardit IEC 61097-4 Inmarsat C satellite terminal, IEC 61097-6 Navtex, IEC 61924-2 INS, IEC 62065 Track Control System ja IEC 62288 Presentation.  Muiden laitestandardien päivittämisestä päättäminen sovittiin tapahtuvaksi seuraavassa Plenary kokouksessa.

Lisätietoja antaa SESKOssa Ari Honkala.

IEC TC80 Plenary, Espoo 2017-08-29/30
Lisää suosikiksi