MMJ- ja MKMJ-kaapeleiden vähimmäisvaatimuksissa otetaan huomioon kaapelissa käytettyjen seosmateriaalien käyttäjäturvallisuus sekä ympäristöystävällisyys, kaapelin työturvallinen kuorittavuus vähimmäisvaatimuksineen sekä kaapelien kestävyys ikääntymistä vastaan. MMJ- ja MKMJ-kaapeleilta vaaditaan edelleenkin kestävyyttä testaus taivutus-/iskukokeissa –25˚C lämpötilaan asti, jotta turvallinen käsiteltävyys alhaisissa lämpötiloissa varmistaa myös sähköteknisen lujuuden

Standardin SFS 2091 uuden painoksen mukaisesti:

─    MMJ 300/500 V on rakenteeltaan 2–5 -johtiminen ja sen nimellispoikkipinnat ovat 1,5 tai 2,5 mm²
─    MKMJ 300/500 V on rakenteeltaan 3 tai 5 -johtiminen ja sen nimellispoikkipinnat ovat 1,5 tai 2,5 mm²
─    MMJ 450/750 V on rakenteeltaan 2–5 -johtiminen ja sen nimellispoikkipinnat ovat 6, 10, 16 tai 25 mm²
─    MKMJ 450/750 V on rakenteeltaan 3 tai 5 –johtiminen ja sen nimellispoikkipinnat ovat 1,5 tai 2,5 mm²

Standardia on täydennetty uudella kohdalla 5; Kaapelin käyttäjäturvallisuuskokeet, missä edellytetään:
─    kaapelimateriaalien lyijyttömyyttä ja muoviseosten klooriparafiinittomuutta sekä näiden osoittamista
─    helppoa kuorittavuutta asennustyöturvallisuuden varmistamiseksi, kuoriutumisen vetovoima 30 cm koekappaleella enintään 100 N
─    kaapelimateriaalien yhteensopivuuden testausta muoviseosten pehmittimien riittävän laatutason ja sen toteamiseksi, ettei pisarointia tai pehmittimien vuotamista lämpökäsittelyssä esiinny.

Käyttäjäturvallisuuteen on ollut välttämätöntä puuttua, koska markkinoilla on esiintynyt laadultaan vaihtelevia tuontikaapeleita, joita on myyty MMJ- tai MKMJ-kaapeleina ilman, että niillä on ollut mitään edellytyksiä SFS 2091 vaatimusten täyttämiseksi. Tällaista menettelyä voidaan pitää käyttäjien harhaan johtamisena. Asennuskaapeleiden hankinnasta ja asentamisesta vastaavien on syytä kiinnittää huomiota siihen, että tuotenimien ja tyyppimerkintöjen ”MMJ” ja ”MKMJ” käyttäminen edellyttää kaapelilta standardissa SFS 2091 asetettujen minimivaatimusten täyttymistä kaikilta osin.

Kotimaisten asennuskaapelityyppien MMJ ja MKMJ asennusvaatimukset esitetään standardisarjassa SFS 6000 sekä kaapeleiden käsittelyä koskevia ohjeita SFS-käsikirjassa 650. Lisätietoja antavat myös kotimaiset kaapelivalmistajat.

Standardissa SFS 2091 on 13 sivua ja sen hinta on 29,10 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Sanna Koivu, puh. 09 6963 960, sähköposti. sanna.koivu(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi