SFS-EN 60529 Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)

Sähkölaitteiden IP-kotelointiluokkaa koskeva standardi IEC 60529 on eräs tunnetuimpia sähköalan standardeja. Vaikka alkuperäinen standardi on vuodelta 1991 ja sen muutos A1 vuodelta 1999, on se edelleen IEC:n myydyimpien standardien listalla.

Uusi standardi SFS-EN 60529 + A1 sisältää samassa julkaisussa standardin IEC 60529: 1991, sen muutoksen A 1: 2000 tekstit sekä vastaavat CENELECin voimaasaattamisilmoitukset. Standardissa on sekä suomenkielinen että englanninkielinen teksti.

Uudessa painoksessa ei ole teknisiä muutoksia, mutta sitä on muokattu toimituksellisesti. Aikaisemmassa versiossa puhuttiin koestuksesta, joka uudessa versiossa on korvattu testauksella.

IP-koodilla merkitään sähkölaitteen koteloinnin antamaa suojausta vierailta esineiltä tai pölyltä ja vedeltä. IP-koodissa on tunnuksen IP jälkeen kaksi numeroa, joista ensimmäinen tarkoittaa suojausta vierailta esineiltä ja toinen suojausta vedeltä. Esimerkiksi merkintä IP34 tarkoittaa, että kotelo on suojattu Ø 2,5 mm olevalta vieraalta esineeltä ja roiskuvalta vedeltä. Merkinnässä voi olla lisäksi jännitteisen osan koskettamiselta suojaamista kuvaava kirjain ja täydentävä numero, joka kertoo testaustavasta.

Jos jossain laitteessa jotain suojausta ei ole tarpeen esittää, voidaan se korvata kirjaimella X. Esimerkiksi uppopumpun kotelointiluokka voi olla IPX8, jolloin se on testattu vain veden sisään tunkeutumiselta. Lisäkirjain ja täydentävä kirjain ilmoitetaan vain tarvittaessa.

Tarkat vaatimukset ja testausmenetelmät IP-luokan toteamiseen on esitetty standardissa. Niitä tietoja tarvitsevat laitteiden rakentajat ja testaajat, mutta myös laitteita tiettyyn ympäristöön valitsevan henkilön on hyvä tietää vaatimusten periaatteet.

SFS-EN 62262 Sähkölaitteiden kotelointien mekaanisen iskunkestävyyden lujuusluokat (IK-koodi)

Mekaanista iskunkestävyyttä kuvaava IK-koodi muodostuu tunnuksesta IK ja numeroista välillä 00 – 10. Numerot 00 – 10 kuvaavat standardin IEC 60068-2-75 mukaisella testilaitteella tehtyä iskutestiä, jossa käytetään iskuenergiaa, jonka vaihteluväli on 0 – 20 J. Esim. luokan IK05 laitteella iskuenergia on 0,7 J. 

IK-koodi otettiin käyttöön ensimmäisenä CENELECin standardissa EN 50102 vuonna 1995. Standardiin on tehty muutoksia ja koska se on otettu käyttöön myös IEC:ssä, sen numerokin on muuttunut EN 62262:ksi. Nyt standardi on julkaistu uutena ajan tasalla olevana versiona.

Molemmat standardit julkaistaan syyskuussa ja niitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.

Tapani Nurmi, SESKO

Lisää suosikiksi