CLC/TR 50436-3 Alkolukot. Testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset. Osa 3: Opas alkolukkojen hankinnoista vastaaville henkilöille ja alkolukkojen käyttäjille

Julkaisu sisältää lukuisia suosituksia siitä, mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon, kun alkolukkojen hankintaa ja käyttöönottoa suunnitellaan. Opas on tarkoitettu laitteita myyville ja asentaville yrityksille samoin kuin kuljetusyrityksille avustamaan niitä alkolukon hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Julkaisussa esitellään seikat, joihin tulisi kiinnittää huomiota, kun sopivaa alkolukkoa valitaan, annetaan alkolukon asentamista ja huoltoa koskevat ohjeet sekä käyttökoulutuksessa ohjeistettavat asiat.

Julkaisuun sisältyy alkuperäisen englanninkielisen tekstin lisäksi suomenkielinen käännös. Julkaisun hinta on 60,70 € EUR (ALV 0%) ja sitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi, verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisää suosikiksi