Uuden painoksen tärkeimmät tekniset muutokset ovat:

• standardin soveltamisalan selkeyttäminen
• siirtymäaika jännitteisiin 230/400 V ja 400/690 V on päättynyt
• pienjännitejakeluun uusi liite A ja viite sähköasennusstandardiin IEC 60364-5-52
• uudet suurjännitteet 30 kV ja 1100 kV.

Tämä standardi on ns. horisontaalistandardi, jota käytetään useissa IEC:n tuote- ja järjestelmästandardeissa velvoittavana viitejulkaisuna. Se määrittelee vaihtosähköjärjestelmien (f = 50 Hz tai 60 Hz) ja tasasähköjärjestelmien standardijännitteiden arvot (Un > 100 V), jotka on tarkoitettu käytettäväksi:

• sähkön siirto- ja jakelujärjestelmien nimellisjännitteinä
• viitearvoina sähkölaitteiden ja järjestelmien suunnittelussa
• sähkön käyttöjärjestelmissä sekä laitteissa
• vaihto- ja tasasähköllä toimivissa sähköratajärjestelmissä.

Standardin taulukoissa esitettyjen nimellisjännitteiden arvot (tai laitteen suurin käyttöjännite) perustuvat maailmanlaajuiseen sähkönjakelujärjestelmien kehityshistoriaan ja valitut jännitealueet on tunnustettu sopiviksi suunnitteluperusteiksi sähkölaitteiden ja järjestelmien suunnitteluun.

Standardi on julkaistu kaksikielisenä painoksena (fi/en) ja siinä on yhteensä 22 sivua, hinta 38,90 € (alv 0 %). Se on ostettavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi.

Lisää suosikiksi