Invertterin nimikilvessä sähkötekniset parametrit on erotettava tulo- ja lähtöpuolen arvoiksi. Nimikilven tietojen jäsentely tulisi tehdä siten, että arvojen erotus on selkeä ja tunnistettavissa. Esitettyjen tietojen tulisi täyttää informaation osalta vähimmäisvaatimukset, joka mahdollistaa invertterin käytön annetussa sähköverkossa ilman vaurioitumista.


Nimikilven vähimmäistiedot:

 • valmistajan nimi ja valmistusmaa
 • malli tai tyyppitieto
 • sarjanumero
 • sähkötekniset parametrit: Vdcmax, Vmppmin, Vmppmax, Idcmax, Pac,r, Vac,r, fr, Iacmax
 • kotelointiluokka
 • ylijännitekategoria
 • turvaluokka.


Invertterin datalehdellä esitetään tuotteen ominaisuudet ja sen tietoja voidaan käyttää järjestelmän suunnittelun tai mitoituksen apuna. Datalehden koko ja jäsentely ovat laitevalmistajan päätettävissä. On suositeltavaa rajoittaa sen laajuus kaksipuoliseksi A4 koon sivuksi, jossa aihekohtainen erottelu on suotavaa.

Datalehdillä esitettäviin tietoihin sisältyy:

 • tuotteen ominaisuuksien kuvaus
 • vaatimusten mukaisuus
 • sähkötekniset parametrit
 • suorituskyky
 • turvallisuustiedot
 • toimintaolosuhteet
 • kiinnitys ja rakenne


SFS-EN 50524 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 19 sivua ja sen hinta on 36,80 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja julkaisusta saa SESKOsta Arto Sirviöltä.

Lisää suosikiksi