autakunta toimii SFS:n hallituksen alaisuudessa. Sen tehtäviin kuuluu vahvistaa kaikki SFS-standardit ja standardointiin osallistumissäännöt sekä jakaa standardointialueet eri toimialayhteisöjen kesken, antaa lausuntoja jne. Lautakunnan tehtävänä on myös vahvistaa SFS-standardien käsittelyn, valmistelun ja hyväksymisen yleiset periaatteet sekä valvoa niitä. Lautakunnassa on 10 – 20 jäsentä, jotka edustavat standardien laatijoita, elinkeinoelämää, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä standardien käyttäjiä ja julkishallintoa.

Lisää suosikiksi