Suositusta on täydennetty siten, että se ottaa huomioon vuonna 2017 ilmestyneessä standardissa SFS 6000-7-722 annetut vaatimukset sähköajoneuvojen lataamiseen tarkoitetuille sähköasennuksille. Lataussuosituksessa esitetään asennusstandardia täydentäviä ohjeita latausverkon suunnitteluun sekä siinä tähdennetään seikkoja, joihin on erityisesti syytä kiinnittää huomiota latausverkon teknisten vaatimusten osalta,. Suosituksessa korostetaan latausverkon ja -pisteiden kunnonvalvonnan tärkeyttä. Suosituksessa esitellään myös tiiviisti sähköajoneuvojen eri lataustavat ja niiden ominaisuudet sekä muistutetaan kuluttajia tietyistä sähköajoneuvojen lataamiseen liittyvistä toimenpiteistä turvallisuuden varmistamiseksi.

Suositus on vapaasti luettavissa ja ladattavissa verkkosivullamme www.sesko.fi/standardit/standardoinnin_aihealueita/sahkoautot_ja_latausjarjestelmat

Suositusta on täydennetty siten, että se ottaa huomioon vuonna 2017 ilmestyneessä standardissa SFS 6000-7-722 annetut vaatimukset sähköajoneuvojen lataamiseen tarkoitetuille sähköasennuksille. Lataussuosituksessa esitetään asennusstandardia täydentäviä ohjeita latausverkon suunnitteluun sekä siinä tähdennetään seikkoja, joihin on erityisesti syytä kiinnittää huomiota latausverkon teknisten vaatimusten osalta,. Suosituksessa korostetaan latausverkon ja -pisteiden kunnonvalvonnan tärkeyttä. Suosituksessa esitellään myös tiiviisti sähköajoneuvojen eri lataustavat ja niiden ominaisuudet sekä muistutetaan kuluttajia tietyistä sähköajoneuvojen lataamiseen liittyvistä toimenpiteistä turvallisuuden varmistamiseksi.

Suositus on vapaasti luettavissa ja ladattavissa verkkosivullamme www.sesko.fi/standardit/standardoinnin_aihealueita/sahkoautot_ja_latausjarjestelmat

Lisää suosikiksi