Electropediassa termejä voi etsiä mm. hakusanan, kielen tai sanastostandardisarjan osan mukaan. Haun voi kohdistaa myös termien määritelmiin. Palvelun etusivulla on lueteltu kaikki aihealueet, (sanastostandardisarjan osat) joista pääsee tarkastelemaan kyseistä sanastokokonaisuutta. Jokaisella termillä on yksilöity numerotunnus, joka koostuu sanastostandardin osan numerosta, sanaston luvusta ja juoksevasta numerosta. Esim. 113-02-07 (osa 113, luku 2, termi 7). Numeroinnin avulla voidaan helposti erottaa termit toisistaan ja niihin viittaaminen on yksikäsitteistä.

Sähköalan sanastostandardeista vastaa  IEC:n komitea TC 1 Terminology (SESKOssa vastinkomitea
SK 1 Terminologia), joka laatii yleistä sähkötekniikkaa koskevat sanastot, koordinoi sanastotyötä ja varmistaa sanastojen säännönmukaisuuden. Kukin IEC:n tekninen komitea laatii itsenäisesti oman erikoisalansa sanastot, joten pääosa (85 %) sanastoista valmistellaan niissä.

IEC-sanastostandardeja on julkaistu 85 erillistä osaa, niistä SFS-sanastoiksi on tähän mennessä suomennettu noin puolet. Koko Electropedia sisältää yli 20 000 sähköalan termiä ja hakuja tähän sähköiseen termipalveluun tehdään noin tuhat kappaletta vuorokaudessa.

Asiasta saa lisätietoja SESKOn Terminologia-komitean SK 1 sihteeriltä Sanna Koivulta.

Lisää suosikiksi