Mandaatin tarkoituksena on saada EU:n alueelle yksi yhtenäinen sähköajoneuvojen latauslaite niin, että ajoneuvojen ja niiden vaihdettavien akkujen lataus onnistuu koko Euroopan alueella. Kansainvälillä tasolla (IEC) ei yhteensopivuuden osalta tulla todennäköisesti pääsemään vain yhteen ratkaisuun, joten tällä mandaatilla halutaan varmistaa että koko Euroopan alueelle saadaan samanlainen latauslaite. Mandaatissa kehotetaan standardisoimisjärjestöjä selvittämään myös nk. älykkäitä latausjärjestelmiä. Standardien tulisi olla valmiina viimeistään 1,5 vuoden kuluttua.


CEN ja CENELEC ovat jo perustaneet yhteisen työryhmän selvittämään sähköautoihin liittyviä olemassa olevia standardeja ja kartoittamaan alueita joilta standardeja vielä puuttuvat. Suomi on mukana tässä työryhmässä. Ryhmän on tarkoitus saada kartoitustyö valmiiksi maaliskuussa 2011.

Lisää suosikiksi