Standardi SFS-EN IEC 60445:2021 on perusturvallisuusjulkaisu, joka määrittelee olennaiset vaatimukset johtimien ja liittimien tunnistamiselle. Uusi painos sisältää käsitteen yhdysjohto. Tämä johdin sekä liitin tunnistetaan merkinnällä SRC. Käsite yhdysjohto on valmisteilla olevan sähköasennusstandardin IEC 60364-1 ED6 uutuus, jolle on nyt määritelty johtimessa ja liittimessä käytettävä tunnus sekä sähköpiirustuksissa käytettävä piirrosmerkki IEC 60617-S01929. Lisäksi uusi painos muuttaa edeltävän painoksen johtimien tunnistamisessa käytettävien värikoodien suosituksia vaatimuksiksi, jotka pätevät:

  • vaihtosähköjärjestelmän äärijohtimille
  • tasasähköjärjestelmän äärijohtimille
  • nolla- ja keskipistejohtimelle
  • suojamaadoitusjohtimelle
  • suojaavalle potentiaalintasausjohtimelle
  • toiminnalliselle maadoitusjohtimelle.

Standardin SFS-EN IEC 60445:2021 merkintäsäännöt perustuvat IEC 60050-195 ja IEC 60050-826 käsitteiden, IEC 60417 kuvatunnusten sekä SFS-EN IEC 60757:2021 sähkötekniikan väritunnusten soveltamiseen. Merkintäsääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vähentää tunnistamisen moniselitteisyyttä sekä varmistaa sähkön turvallinen käyttö.

Uuden painoksen tärkeimmät muutokset ovat:

  • käsitteiden määritelmät on päivitetty IEC 60050-195:2021 ja IEC 60050-826:2021 mukaisiksi
  • menettelyt johtimien tunnistamiseksi värien avulla on muutettu suosituksista vaatimuksiksi
  • lisätty ohjeet suojamaadoitusliittimen merkitsemiseksi laitteen kaikille sähkön syötöille
  • huomioitu käsite yhdysjohto.

Lisätietoja standardista saa Arto Sirviöltä

Lisää suosikiksi