Standardissa  kuvataan jännitteen ominaisuudet verkon käyttäjän liittymiskohdassa yleisiin pien-, keski- ja suurjännitteisiin vaihtosähköjakeluverkkoihin normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tämä standardi määrittelee rajat tai arvot, joiden sisällä kuluttaja voi olettaa liittymiskohdan jännitteen ominaisuuksien pysyvän yleisen jakeluverkon alueella.

SFS-EN 50160 Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet  –standardin yhdistetyn painoksen SFS-EN 50160:2010 + A1:2015 + A2:2019 + A3:2019 voi nyt hankkia SFS verkkokaupasta. 

Lisätietoja antaa SESKOssa Ari Honkala ja Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi