Standardi SFS-EN 60079-30-2 koskee sähköisiä yleensä kaapeleilla toteutettuja saattolämmityksiä, joita käytetään mm. prosessiteollisuuden räjähdysvaarallisissa tiloissa. Standardia voidaan soveltaa myös muihin saattolämmityksiin, koska suuri osa standardista käsittelee saattolämmityksen mitoitusta, lämpöeristeiden valintaa ja muita asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille saattolämmityksille. 

Standardin teksti on valmisteltu IEC:n ja amerikkalaisen IEEE-järjestön yhteistyönä, joten se on käytössä kaikkialla maailmassa. Euroopassa standardi on otettu poistamalla viitaukset USA:n kansalliseen räjähdysvaarallisten tilojen luokittelujärjestelmään.

SFS-EN 60079-30-2 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-2: Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon
1. painos, 2020. 111 sivua (suomi/englanti). Hinta 103,50 € (+ alv 24 %)

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS.  
Lisätietoja räjähdysvaarallisten tilojen standardeista antaa SESKOssa Tapani Nurmi.

Lisää suosikiksi