SESKO muisti kesäkuussa kahta valmistunutta ylioppilasta SESKO-stipendeillä. SESKO-stipendi myönnetään valmistuvalle ylioppilaalle menestyksestä
i) pitkässä tai lyhyessä matematiikassa,
ii) pitkässä fysiikassa tai kemiassa tai
iii) innovatiivisessa ajattelukyvyssä, jossa yhdistyy kyky ymmärtää ihmistä, yhteiskuntaa ja teknologiaa.

Stipendeillä SESKO ry haluaa kannustaa nuoria sähkö- ja energia-alan opintojen pariin ja tuoda esille tulevaisuuden uramahdollisuuksia teknologian ja sähköalan parissa. Nuorten tietoisuutta sähköalasta ja tämän houkuttelevuudesta edistää myös alan viestintäkampanja #Näkymätönvoima.  

#Näkymätönvoima on sähköalan järjestöjen, ja SESKOn jäsenyhteisöjen, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n sekä Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry:n monivuotinen viestintäkampanja sähköalan koulutus- ja työmahdollisuuksista.  

Sähköalan Näkymätön voima -kampanjassa todetaan: Sähköalan osaajilla on supervoima- he osaavat käsitellä näkymätöntä duunikaveriaan. Yhdessä sähkön kanssa he pystyvät uskomattomiin asioihin: helpottamaan meidän jokaisen arkea sekä ratkaisemaan nykypäivän vaikeimpia kysymyksiä energiatuotannon ja teknologian avulla. Myös sähköalan tekijät itse ovat yhteiskunnan näkymätöntä voimaa. Heitä et tunnista asusta, ulkonäöstä tai sukupuolesta. Asenne saattaa paljastaa. 

Stipendin saajat olivat Akseli Mikkonen Mattlidens Gymnasiumista ja Emmi Pellikka Nurmijärven lukiosta. SESKOsta soitettiin onnittelupuhelu stipendinsaajille ja selvitettiin nuorten lähitulevaisuuden suunnitelmia.  

·       Akseli ja Emmi, teille myönnettiin tänä vuonna SESKO-stipendit. Onnittelut siitä! Kertoisitteko jotakin omasta opiskelustanne ja lähitulevaisuuden suunnitelmistanne?  

Akseli: Suosikkiaineitani olivat lukiossa oikeastaan kaikki luonnontieteet; matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia. Pääsin nyt Helsingin yliopistoon lukemaan lääketiedettä. Lääketiede on kiinnostanut minua mahdollisuutena jo pitkään. Jossain vaiheessa opiskeluja harkitsin myös teknistä fysiikkaa.  

Emmi: Yllätyin positiivisesti lopullisista tuloksistani. Kemia on ollut yksi vahvoista aineistani muiden luonnontieteiden joukossa. Todistusvalinnalla pääsin nyt Tampereen lääketieteelliseen. Opinnot lääketieteiden parissa on ollut selkeä valinta itselleni jo pitkään.  

  • Mitä ajatuksia heräsi kun kuulit stipendistä? Entä olitko mahdollisesti kuullut stipendikirjeessä mainitusta Näkymätön voima-kampanjasta?  

Akseli: Tiesin, että olin saanut hyvät pisteet ja lopputulokset ylioppilaskirjoituksessa, mutta stipendi tuli kyllä kyllä yllätyksenä. En ollut kuullut Näkymätön voima-kampanjasta aikaisemmin.  

Emmi: Stipendi tuli kyllä täysin yllätyksenä. En ollut kuullut SESKOsta tai Näkymätön voima- kampanjasta aikaisemmin.  

Kiitos haastattelusta molemmille, ja hyvää kesää ! 

Lisää suosikiksi