Lämpökuvaustarkastusta voidaan käyttää laitoksen käyttöönottotarkastuksissa, ennakoivassa kunnossapidossa tai sen avulla voidaan tutkia järjestelmän energiantuotannon poikkeamien syitä. Standardijulkaisu IEC/TS 62446-3:2017:fi sisältää vaatimukset ja suositukset aurinkosähkölaitteiston lämpökuvauksen mittauslaitteille, ympäristöolosuhteita mittaaville laitteille, tarkastusmenettelylle, tarkastusraportille sekä henkilökunnan pätevyydelle.

Lämpökuvausta voidaan soveltaa aurinkosähköpaneeleiden lisäksi aurinkosähkölaitteiston BOS-komponenteille, joita ovat esim. kaapelit, liittimet, varokkeet, kytkimet ja vaihtosuuntaajat. IEC/TS 62446-3:2017:fi sisältää esimerkkejä aurinkosähköjärjestelmän lämpökuvista sekä ohjeita niiden tulkintaan. Se määrittelee myös tarkastusraporttiin kirjattavat tiedot.

Lämpökuvaus laitoksen käyttöönottotarkastuksissa

Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastukset ja pääosa sovellettavista mittausmenetelmistä on esitetty standardin SFS-EN 62446 osassa 1. Lähtökohtaisesti kaikille laitoksille tehdään kategorian 1 mukaiset tarkastukset. SFS-EN 62446-1 kategorian 2 testiryhmä sisältää lisätestejä, joista yksi on lämpökuvaustarkastus. Standardijulkaisussa IEC/TS 62446-3:2017:fi esitetty yksinkertaistettu lämpökuvaustarkastus on tarkoitettu aurinkosähkölaitteiston turvallisuuden tarkastamiseen esim. käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.

Yksityiskohtainen lämpökuvaustarkastus

Aurinkosähköjärjestelmän yksityiskohtainen lämpökuvaustarkastus on vaativampi yksityiskohdilta sekä henkilön pätevyydeltä (ISO 9712 NDT). Tämä tarkastus voi sisältää termisiä allekirjoituksia, jotka poikkeavat IEC/TS 62446-3:2017:fi annetuista esimerkeistä. Lisäksi tulosten tulkinta vaatii syvällisempää ymmärrystä lämpöpoikkeavuuksista.

Standardeja aurinkosähköjärjestelmän tarkastuksille

Julkaisusarjassa SFS-EN IEC 62446 määritellään vaatimukset sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähkölaitteiston dokumentaatiolle, käyttöönottotesteille, kunnossapito-ohjelmalle sekä lämpö- ja elektroluminesenssikuvaukselle. Sen sisältö on jäsennelty seuraavasti:

Osallistu aurinkosähkön standardointiin

Aurinkosähkön standardijulkaisut laatii kansainvälisen asiantuntijaryhmä, joka toimii kansainvälisen IEC-komitean TC 82 Solar photovoltaic energy systems alaisuudessa. Suomessa ne otetaan käyttöön kansallisina SFS-EN IEC -standardeina ja ne muodostavat pelisäännöt alan toimijoille. Aurinkosähkötekniikka kehittyy nopeasti ja tästä johtuen aurinkosähköstandardeja päivitetään lyhyillä ylläpitojaksoilla huomioimaan uudet tuotteet ja teknologiat. SESKOn Puhdas energia -kampanja mahdollistaa tutustua aurinkosähkön standardointiin ja verkostoitua kansallisten sekä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö ks. yhteystiedot

#Aurinkosähkö #Tarkastus #Lämpökuvaus #Turvallisuus #Kunnossapito

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi