2022 – 2023

Uudistuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvä teknologian kehitys samoin kuin alan standardointi vilkastuu jatkossa merkittävästi. Pidämme tärkeänä, että suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja seuraamaan vaatimusten valmistelua riittävän varhain kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. Haluamme myötävaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tukea kansallisia linjauksia, joiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi 2035.

SESKO on käynnistänyt vuoden 2022 alussa kampanjan ”Puhdas energia”. Kampanja kestää vuodet 2022 ja 2023 ja sillä pyritään vahvistamaan ja aktivoimaan osallistumista SESKOn kansallisissa standardointiryhmissä sekä kansainvälisissä IEC- ja CENELEC-standardointiryhmissä.

Puhdas energia kampanjan osallistumisen hyödyt:
 1. Tavoitteena on saada kotimaisia asiantuntijoita mukaan standardien laadintaan
  (kohderyhminä teollisuuden toimijat, TKI-sektori ja oppilaitokset)
 2. Suomalainen huippuosaaminen mukaan kansainväliseen standardointiin
  1. Ole mukana tekemässä standardeja – osallistumalla voit vaikuttaa
  2. Emme tyydy standardien lukemiseen, vaan vaikutamme mitä standardissa lukee
 3. Hyödynnä projektin tarjoama määräaikainen mahdollisuus osallistua kansainväliseen standardointiin ilman osallistumismaksua
 4. Vaikuta Suomen hiilineutraalisuuden tavoitteiden saavuttamiseen omalla panoksellasi ja auta energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa
 5. Yritykset voivat vastata asiakkaiden kestävän kehityksen vaatimuksiin ja hankkia tuotteilleen kilpailuetua

Näe tulevaisuuteen – ota seuraava askel

Kampanjan aikana SESKO ei peri osallistumismaksuja seuraaviin kansallisiin standardointiryhmiin osallistumisesta:

 • SK 82 Aurinkosähköjärjestelmät (lisätietoa ks. linkki)
 • SK 88 Tuulivoimajärjestelmät (lisätietoa ks. linkki)
 • SR 105 Polttokennot (lisätietoa ks. linkki)
 • SR 114 Merienergia – Vuorovesi- ja aaltoenergiamuuntimet (lisätietoa ks. linkki)

Puhdas energia on paljon muutakin, kuin vain mainittujen standardointiryhmien toiminta-alueen. Se käsittää erilaiset puhtaan energiatuotannon menetelmät, energian siirtoon ja jakeluun liittyvät alueet, sähköenergian varastoinnin sekä energian käytön erilaiset muodot.

Kampanjan käynnistyswebinaari pidettiin 18.3.2022. Siinä esiteltiin kaikki Puhdas Energia-hankkeen aihealueet. Tilaisuuden ohjelman ja luennot löydät täältä.

26.8.2022 pidetiin kampanjan toinen webinaari. Sen aiheena olivat aurinko- ja tullienergia. Luennoitsijoina toimivat mm. Kati Miettunen, Turun yliopisto, ja Arto Koivisto, Onninen Oy. Webinaarin ohjelman ja luennot löydät täältä.

Kampanjan kolmas webinaari pidettiin 25.11.2022. Luennoitsijat kertoivat webinaarissa vetytaloudesta, polttokennoista ja aaltoenergiasta. Lisäksi kerrottiin SESKOn seurantaryhmien SR 105 ja SR 114 toiminnasta. Webinaarin ohjelman ja luennot löydät täältä.

Kampanjan neljäs webinaari pidetiin 24.3.2023. Sen aiheena oli esitellä kaksi SESKOn TKI-tunnustuspalkinnon saajaa (uutinen aiheesta). Toisena osuutena oli kertoa puhtaaseen energiatuotantoon liityvästä standardoinnista. Webinaarin ohjelman ja luennot löydät täältä.

Kiinnostuitko?

Osallistujaksi pääset ottamalla yhteyttä ryhmäpäällikkö Arto Sirviöön SESKOn toimistossa tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen SESKOn verkkosivuilla.

Lisätietoja Puhdas energia -kampanjasta antavat SESKOssa ryhmäpäällikkö Arto Sirviö ja kampanjavastaava Antti Turtola.

STEK ry tukee SESKOn kampanjaa.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi
Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi