SESKOn verkkosivu ja brändi-ilme ovat uudistuneet. Uudistusprojekti toteutettiin loppusyksyn ja talven 2021–2022 aikana.

Projektin tarkoituksena oli vaihtaa SESKOn verkkosivujen alusta uudenaikaisempaan sekä mahdollistaa sivuston käyttö muun muassa mobiililaitteilla. Uudistuksen myötä sivustosta otettiin käyttöön myös ruotsinkielinen versio suomen- ja englanninkielisten rinnalle.

Verkkosivuprojektilla pyrittiin helpottamaan sivuston eri sisältöjen löytämistä ja palvelemaan yhä paremmin SESKOn eri sidosryhmiä. Uudelta verkkosivulta löytyy muun muassa Lisää suosikiksi -painike, jota voi hyödyntää oikoreittinä itselle olennaisimmille sivuille. Monelle asiantuntijalle ja uudelle käyttäjälle tärkeää komiteoiden vastaavuustaulukkoa on sivustolla siirretty helpommin löydettäväksi.

Uudistuksen myötä myös SESKOn brändi-ilme uudistui, ja uuden brändin mukaisia grafiikoita pääsee katselemaan uuden sivun eri osioissa. Uusia brändikuvia voi tarkastella myös SESKOn somekanavissa (Twitter, LinkedIn), ja brändi tulee näkymään SESKOn tuottamissa uusissa materiaaleissa, esimerkiksi uutiskirjeessä ja erilaisissa esityksissä.

Sivuston kehitystyö on jatkuvaa ja parannuksia pyritään tekemään sitä mukaa, kun ongelmakohtia havaitaan. SESKOn verkkosivu-uudistuksen projektiryhmä haluaa kuitenkin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia projektiin osallistuneita tahoja.

Lisää suosikiksi