Standardit muodostavat perustan EU:n sisämarkkinoille sekä kansainväliselle kilpailukyvylle. Standardit mahdollistavat EU:n tavoitteiden saavuttamisen mm. ilmastoneutraalista ja kestävästä kiertotaloudesta. Euroopan on panostettava asemansa vahvistamiseen kansainvälisten standardien laadinnassa sekä koulutettava seuraavan sukupolven standardoinnin asiantuntijat. Euroopan standardointistrategia tukee innovaatioita sekä huomioi standardointitarpeet strategisilla alueilla, esimerkiksi kriittisten raaka-aineiden kierrätyksessä, puhtaan vedyn arvoketjuissa ja lääkkeiden valmistuksessa.

Lisätietoa standardointistrategiasta on saatavilla EU-komission ja CEN-CENELECin lehdistötiedotteista:

  • New approach to enable global leadership of EU standards (linkki)
  • CEN and CENELEC welcome the new European Standardization Strategy (linkki)

Euroopan standardointistrategia ja vuoden 2022 työohjelma ovat saatavilla seuraavista lähteistä:

  • EU Strategy on Standardisation (linkki)
  • The 2022 annual EU work programme for European standardisation (linkki).
Lisää suosikiksi