Komitean SK 88 tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta tuulivoimajärjestelmien kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. SK 88 puheenjohtajana toimii Timo Savolainen (ABB) ja sihteerinä Arto Sirviö (SESKO). Sen perustamiskokous pidetään kevään aikana. 

Komitean SK 88 perustaminen liittyy SESKOn kampanjaan ”Puhdas energia“. Kampanjan aikana on mahdollista osallistua SK 88 toimintaan ilman osallistumismaksua. Kampanjan tavoitteena on tuoda standardointikomiteoiden työ laajempaan tietoisuuteen ja saada aktivoitua kotimaiset alan toimijat mukaan kansainvälisten tuulivoimastandardien laadintaan. Kampanja tukee myös Euroopan standardointistrategian tavoitteita vahvistaa Euroopan osallistumista kansainvälisten standardien laadinnassa sekä kouluttaa seuraavan sukupolven standardoinnin asiantuntijat. SESKOn toimisto järjestää perehdytyksen uusille SK 88 jäsenille. 

Tuulivoiman standardointi 

Sähköalan toiminta on aina perustunut standardien soveltamiseen ja tämä pätee myös tuulivoimalle. Tuulivoima-alan standardijulkaisut valmistellaan asiantuntijaryhmissä, jotka toimivat IEC-komitean TC 88 Wind energy generation systems alaisuudessa. Suomessa ne otetaan käyttöön kansallisina SFS-EN IEC -standardeina ja ne muodostavat pelisäännöt alan toimijoille. 

Tuulivoimastandardi EN IEC 61400 

Standardi EN IEC 61400 on jäsennelty aiheiden mukaan alaosiin julkaisusarjaksi. Sen kohderyhmä käsittää kaikki tuulivoima-alan toimijat. Sen avulla määritetään mm. laitoksen sijainnin tuuliolosuhteet, tuulivoimalan pääjärjestelmät ja alijärjestelmät, tuuliturbiinigeneraattorin mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet, tuulivoimalan torni ja perustukset, voimalan ohjaus ja säätöjärjestelmät, voimalan viestintä- ja valvontajärjestelmät, voimalan sähköverkkoon liittäminen sekä tuulivoimalan ympäristövaikutukset. 

Tuulivoiman uudet standardointiaiheet 

Tuulivoiman standardointi on siirtymässä seuraavalla tasolle. Uudet aiheet käsittelevät esim. tuulivoimaprojektien riskinhallintaa, laitoksen koko elinkaarta, kestävää kehitystä, kunnossapitoa ja kierrätystä. Tämä tarkoittaa, että standardin EN IEC 61400 kohderyhmä laajenee sisältäen tuulivoimatuottajat, tuulivoimakonsultit, vakuutusyhtiöt, rahoittajat. Seuraavassa muutama esimerkki uusista aiheista: 

  • sijainnin tuuliolosuhteisen sopivuus tuulivoimalle 
  • tuuliresurssien ja energiantuotannon arviointi 
  • tuulivoimalan käyttöiän pidennys 
  • tuulivoimalan käytöstä poisto ja kierrätys 
  • tuulivoimaprojektin riskienhallinta 
  • ääniemissiot vastaanottajan sijainnissa 
  • tuulivoimajärjestelmän luotettavuus 
  • tuulimittaukset 2.0. 

Lisätietoja tuulivoiman standardoinnista saa SK 88 sihteeriltä Arto Sirviöltä.

Lisätietoja Puhdas energia -kampanjasta saa kampanjavastaavalta Antti Turtolalta

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi
Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi