Seija Suonuuti palkittiin ansioistaan terminologiatyön kehittämisen alueella. Hän on yksi ensimmäisistä ammattiterminologeista Suomessa. Seija Suonuuti aloitti terminologiatyönsä jo vuonna 1979 ja tuli SESKOn komitean SK 1 jäseneksi vuonna 2001. Sanastokomitean puheenjohtajana hän aloitti vuoden 2017 alussa. Seija Suonuutin asiantuntemuksesta on ollut merkittävää hyötyä sähköteknisen alan terminologian kehittämisessä. Hän on toiminut Nokia Oyj:n palveluksessa terminologina sekä terminologia- ja kieliosaston johtajana lähes 30 vuotta. Lisäksi hän on työskennellyt Sanastokeskus TSK:ssa ja Tampereen yliopistossa luennoitsijana.

Paavo Tammi sai tunnustuspalkinnon ansioistaan luotettavuuden ja salamasuojauksen standardoinnin asiantuntijana. Hän toimi SESKOn luotettavuuskomitean SK 56 sihteerinä lähes 20 vuotta ja jäsenenä kaikkiaan 30 vuotta. Hän on toinen arvostetuista asiantuntijakirjoittajista SESKOn valmistelemassa ja suuren suosion saaneessa SFS-käsikirjassa 609 ”Rakennusten ja rakenteiden salamasuojaus”. Paavo Tammi työskenteli lähes 30 vuotta Imatran Voima Oy:ssä suunnittelu-, kehitys- ja laatutehtävissä sekä pitkään opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistossa välittäen näin standardoinnista saamaansa tietämystä uusille tekniikan sukupolville jo opiskeluvaiheessa.  

SESKO-tunnustuspalkinnot 2017 saivat Seija Suonuuti ja Paavo Tammi
Lisää suosikiksi