Suositusluonnos liittyy läheisesti 2021-11-01 voimaan tulleeseen Valtioneuvoston asetukseen 767/2021 sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210767

Suosituksessa kuvataan fyysinen käyttöliittymä, jonka kautta voidaan lähettää tietoja mittarista ulos yksisuuntaisesti. Lisäksi julkaisussa määritellään siirrettävät tiedot, mutta ei niiden käyttöä. Näin ollen asiakkaan on mahdollista kehittää itselleen ratkaisuja, jotka ovat täysin erillään sähköverkkoyrityksestä.

Suosituksen mukaisesti sähkömittareiden paikallinen H1-asiakasrajapinta suunnitellaan fyysiseksi käyttöliittymäksi, joka perustuu ruotsalaiseen suositukseen ”Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare” ohjelmiston osalta sekä julkaisussa ”P1 Companion Standard, versio 5.0.2″ kuvattuun hollantilaiseen toteutukseen fyysisen rakenteen osalta. Toteutuksen pohjana on standardin SFS-EN 62056-21 mukainen ratkaisu Mode D.Suositus SK 13-1:2021 on julkaistu komitean SK 13 verkkosivulla: 
https://www.sesko.fi/files/1272/Suositus_SK_13-1_H1_asiakasrajapinta_final_2021dec.pdf

Lisää suosikiksi