Uudistuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvä teknologian kehitys samoin kuin alan standardointi vilkastuu jatkossa merkittävästi.

Pidämme tärkeänä, että suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja seuraamaan vaatimusten valmistelua riittävän varhain kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.  

Haluamme myötävaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tukea kansallisia linjauksia, joiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi 2035.

Toimenpiteenä SESKOn hallitus on käynnistänyt Puhdas energia -kampanjan vuosiksi 2022 – 2023.

Tämä tarkoittaa, että osallistumista pyritään vahvistamaan ja aktivoimaan SESKOn kansallisissa standardointiryhmissä sekä kansainvälisissä IEC- ja CENELEC-standardointiryhmissä.

Kampanjan aikana SESKO ei peri osallistumismaksuja seuraaviin kansallisiin standardointiryhmiin osallistumisesta:

  • SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät (lisätietoa ks. linkki)
  • SR 88 Tuulivoimajärjestelmät (lisätietoa ks. linkki)
  • SR 105 Polttokennot (lisätietoa ks. linkki)
  • SR 114 Merienergia – Vuorovesi- ja aaltoenergiamuuntimet (lisätietoa ks. linkki)

Kevään 2022 tavoitteena on muuttaa kyseiset seurantaryhmät standardointikomiteoiksi (SK-komitea) ja niille pyritään löytämään puheenjohtajat. Vuoden aikana järjestetään uusiutuvaan energiaan liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja kussakin komiteassa muutama kokous.

Kiinnostuitko?

Osallistujaksi pääset ottamalla yhteyttä ryhmäpäällikkö Arto Sirviöön SESKOn toimistossa tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen SESKOn verkkosivuilla. Lue lisää osallistumisen hyödyistä Näe Tulevaisuuteen-kampanjasivuilta.  

Lisätietoja Puhdas energia -kampanjasta antavat SESKOssa ryhmäpäällikkö Arto Sirviö ja kampanjavastaava Antti Turtola.

Lisää suosikiksi