Tänään annettu asetus täsmentää direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 3 kohdissa d, e ja f säädettyjä olennaisia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia sovelletaan radiolaitteisiin, jotka voivat viestiä internetin kautta joko suoraan tai jonkin toisen laitteen välityksellä.
Tätä asetusta aletaan soveltamaan 1.8.2024 alkaen.
Tarvittavien eurooppalaisten standardien valmistelu alkaa keväällä, ja ne tulisi saada valmiiksi lokakuussa 2023.
Linkki asetukseen.

Lisää suosikiksi