SFS-EN 12464-1 määrittelee sisätyötilojen valaistusvaatimukset lähtien normaalinäkökykyisten henkilöiden näkömukavuuden ja näkötehokkuuden tarpeista. Standardissa käsitellään kaikkia yleisimpiä näkötehtäviä mukaan lukien näyttöpäätetyö.


Standardi määrittelee valaistusratkaisujen määrälliset ja laadulliset vaatimukset useimmille sisätyöpaikoille ja niihin liittyville alueille. Lisäksi annetaan suosituksia hyvistä valaistuskäytännöistä.

Standardi ei määrittele valaistusvaatimuksia lähtien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikoilla ja sitä ei ole laadittu yhdenmukaisena EU:n sopimuksen artiklan 153 kanssa, vaikka tässä standardissa määritellyt valaistusvaatimukset yleensä täyttävät turvallisuuden vaatimukset. Työntekijän turvallisuutta ja terveyttä työpaikoilla koskevia valaistusvaatimuksia voi sisältyä EU:n sopimuksen artiklaan 137 perustuvissa direktiiveissä, näihin direktiiveihin perustuvissa jäsenmaiden kansallisissa laeissa tai muissa jäsenmaiden kansallisissa laeissa.

Tämä standardi ei esitä ratkaisumalleja, ei rajoita suunnittelijan vapautta soveltaa uutta tekniikkaa eikä edistyksellisten laitteiden käyttöä. Valaistus voidaan tuottaa päivänvalolla, keinovalolla tai niiden yhdistelmänä.

Tätä standardia ei voi soveltaa ulkotyöpaikkojen tai maanalaisten kaivosten työpaikkojen valaistukseen tai turvavalaistukseen. Ulkotyöpaikkojen osalta katso SFS-EN 12464-2 ja turvavalaistuksen osalta katso SFS-EN 1838 ja SFS-EN 13032-3.

Tässä 2. painoksessa on seuraavat merkittävät muutokset verrattuna edelliseen painokseen:

  • päivänvalon tärkeys on otettu huomioon: Valaistukselle asetettavia vaatimuksia voidaan yleensä soveltaa itsenäisesti riippumatta siitä, onko se toteutettu keinovalolla, päivänvalolla tai niiden yhdistelmällä;
  • seinien ja kattojen minimivalaistusvoimakkuuden vaatimukset;
  • sylinterivalaistusvoimakkuuden vaatimukset ja yksityiskohtaiset mallinnustiedot;
  • valaistusvoimakkuuden tasaisuus on asetettu tehtävien ja toiminnan mukaisiksi;
  • tausta-alueen määritelmä ja tämän alueen valaistusvaatimukset;
  • valaistusvoimakkuusruudukon määritelmä on standardin SFS-EN 12464-2 mukainen;
  • näyttöpäätteiden kanssa käytettäville valaisimille uudet luminanssirajat

SFS-EN 12464-1:2011 on julkaistu kaksikielisenä painoksena (fi/en). Siinä on 95 sivua ja sen hinta on 74,00 EUR (ALV 0%). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. (09) 149 9331, sales(at)sfs.fi. Lisätietoja julkaisuista antaa SESKOn toimistossa Eero Sorri.

Lisää suosikiksi