Euroopan komission perustama korkean tason foorumi, High Level Forum (HLF), käynnisti työnsä kokouksellaan 20.1.2023. Siihen kuuluu 50 korkean tason edustajaa teollisuudesta, jäsenvaltioiden hallinnosta, kansalaisjärjestöistä ja eurooppalaisista standardointiorganisaatioista.

Kokousta isännöi Euroopan sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton. Suomea edustaa työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikkö Antti Neimala.

High Level Forumin kautta komissio ennakoi tulevia standardointialoitteita ja nostaa EU:n roolia maailmanlaajuisessa standardoinnissa. EU:n standardointistrategian tarkoituksena on eurooppalaisen standardoinnin vahvistaminen, jotta Eurooppa kykenee paremmin hyödyntämään standardointia globaalissa kilpailussa.

Avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille

”Uskomme, että EU:n standardointistrategia sekä sitä toteuttava High Level Forum tulevat parantamaan suomalaisyritysten kilpailukykyä Euroopassa ja kansainvälisesti”, sanoo SESKOn toimitusjohtaja Anna Tanskanen.

SESKO ry vastaa sähköteknisen alan standardoinnista ja siihen liittyvästä asiantuntijatyöstä Suomessa. Yhteistyö yritysten ja asiantuntijoiden kanssa kotimaassa sekä kansainvälisten alan järjestöjen CENELECin ja IEC:n kanssa kuuluvat seskolaisten päivittäiseen työhön.

”Kokoamme standardoinnin tarpeita ja kiteytämme niitä yritysten kanssa yhdessä muotoon, jossa viemme niitä eteenpäin kansainvälisissä standardointielimissä. Lisäksi välitämme kotimaahan tietoa tulevista standardeista, jotta yritykset voivat huomioida ne jo varhain omassa kehitystyössään”, hän kertoo.

”Tätä toimintaamme tukee EU-tasoinen uusi foorumi, jonka linjaukset antavat suuntaa standardoinnille Euroopassa. Suomalainen edustus nyt aloittaneessa High Level Forumissa on siksi tärkeä uusi kanava, kun avaamme tietä suomalaisten yritysten ja kehityshankkeiden menestykselle kansainvälisillä markkinoilla”, Tanskanen sanoo.    

Lue myös Antti Neimalan (TEM) kirjoitus EU panostaa nyt standardointiin – tavoitteena vahvistaa kilpailukykyä, sisämarkkinoita ja vihreää siirtymää

Lue lisää:
Uutinen kokouksesta
High Level Forumin kotisivut
EU:n standardointistrategia

Lisää suosikiksi