Suositusluonnos liittyy läheisesti 2021-08-12 annettuun ja 2021-11-01 voimaan tulevaan Valtioneuvoston asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (6 luku 5 § 3) https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f807466bf.

Suosituksen mukaisesti sähkömittareiden paikallinen H1-asiakasrajapinta suunnitellaan fyysiseksi käyttöliittymäksi, joka perustuu ruotsalaiseen suositukseen ”Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare” ohjelmiston osalta sekä julkaisussa ”P1 Companion Standard, versio 5.0.2″ kuvattuun hollantilaiseen toteutukseen fyysisen rakenteen osalta. Toteutuksen pohjana on standardin SFS-EN 62056-21 mukainen ratkaisu Mode D.

Suositusluonnos löytyy SESKOn verkkosivulta ja se on parhaillaan SESKOn kansallisella lausuntokierroksella. Suositusluonnosta koskevat lausunnot pyydetään lähettämään suosituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen perjantaihin 2021-10-15 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa SESKOn toimistossa Juha Vesa, SESKOn komitea SK 13 Sähköenergian mittaus.

Lisää suosikiksi