Komitealla on pitkät perinteet SESKOssa ja sen taustalta löytyvät Sähkötarkastuskeskuksen Marks committee, joka myöhemmin toimi ELESECOM-valiokuntana. SESKOn nimissä komitea on toiminut 1980 alkaen aluksi IECQ- valiokuntana ja CECC-valiokuntana, käyttäen vuoteen 1999 asti nimeä SK CECC.

Vuosien 1999 ja 2001 välisen ajan komitean nimenä oli SESKOn sertifiointikomitea, jolloin se koordinoi kolmen eri sertifiointijärjestelmän yhteistä toimintaa. Nämä järjestelmät olivat IECEE, IECEx ja IECQ. Kaikissa järjestelmissä oli silloin vain yksi suomalainen toimija, joten ne toimivat itsenäisesti kussakin järjestelmässä. Nykyisin Suomella ei ole edustajaa IECQ-järjestelmässä. IECEE-järjestelmässä on kotimaisena jäsenenä SGS Fimko ja IECEx-järjestelmässä Eurofins Expert Services.

Vuodesta 2001 alkaen SK VD on toiminut nimellä Vaatimustenmukaisuus ja direktiivit -neuvottelukunta ja se toimialuetta on ollut sertifiointitoiminnan lisäksi eurooppalaisten direktiivien muutosten seuranta. Toiminta on ollut viimeisinä vuosina vähäistä, johtuen siitä, että direktiivien muutoksia käsitellään muissa asiantuntijaryhmissä kuten kunkin vastuuministeriön asettamissa taustaryhmissä ja SESKOn SK-komiteoissa.

Elokuussa pidetyssä kokouksessa pohdittiin SK VD:n tulevaisuutta ja sen tavoitteita. Komitea päätyi esittämään SESKOn hallitukselle, että komitean uusi nimi olisi SESKOn vaatimustenmukaisuuskomitea ja sen työsarkaa olisi IEC sertifiointijärjestelmien (IECEE, IECEx, IECQ ja IECRE) kansallinen yhteistyö sekä SESKOn tekemä kommentointi ja kannan muodostaminen standardisarjan ISO/IEC 17XXX uusiin versioihin, kun niitä muokataan ISO:n CASCO ryhmässä.

SK VD-komitea esittää yleisen kutsun vaatimustenmukaisuudesta kiinnostuneille toimijoille osallistua SK VD toimintaan. Asiasta saa lisätietoja SESKOsta Antti Turtolalta.

Lisää suosikiksi