Standardin uusi versio on tarkoitus julkaista SFS-EN standardina 2023 keväällä, jolloin se tulee korvaamaan nykyisen julkaisun SFS-EN 50160:2010 ja sen lisäykset A2 ja A3.

Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588, 97§ toteaa, että sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja. Näin ollen tämä standardi on merkittävässä asemassa määrittämässä jakelujännitteen laatuvaatimuksia.

Standardiluonnos prEN 50160:2021 sisältää lausuntovaiheessa seuraavat tekniset muutokset nykyiseen versioon nähden:

  • pieniä selvennyksiä soveltamisalaan
  • mukaan tulee uusi luku ”erittäin suuri jännite” (>150 kV)
  • selvennetään jännitekuoppien ja käyttötaajuisten ylijännitteiden luokittelua
  • lisätään uusi informatiivinen liite D sähkön laadun ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden käsitteiden eroista

SESKOn komitea SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimuksetvastaa Suomessa EN 50160 standardin valmistelusta ja Suomen kannasta standardin CENELEC-äänestyksessä.

Lisätietoja SESKOn SK 8 toiminnasta antavat Ari Honkala ja Arto Sirviö (yhteystiedot).

Lisää suosikiksi