Standardista SFS-EN 12464-1 on julkaistu hiljattain uusi painos ja englanninkielisen standardin tunnistetiedot ovat seuraavat:

SFS-EN 12464-1:2021:en Light and lighting. Lighting of work places. Part 1: Indoor work places, 3. painos, 103 sivua. Hinta 103,50 € (+ alv 24 %).

Standardista on valmisteilla myös suomennos vuoden 2021 aikana.

Oleelliset muutokset standardin edelliseen painokseen verrattuna ovat seuraavat:

  • Kohdan 7 taulukko-osaa on laajennettu ja sinne on siirretty oleellisia asioita tekstiosasta (esimerkiksi sylinteri-, seinä- ja kattopinnoille annetut valaistusvoimakkuusarvot).
  • Standardiin on lisätty uusi opastava liite, jossa kuvataan valon visuaaliset ja ei-visuaaliset vaikutukset ihmisten suorituskykyyn ja näkömukavuuteen myös hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.
  • Standardiin on lisätty uusi kohta 6, joka antaa neuvoja vaatimusten soveltamisesta valaistusta suunniteltaessa tilassa tapahtuviin visuaalisiin tehtäviin ja toimintoihin.
  • Toiminta-alueen, välittömän lähiympäristön ja tausta-alueen valaistusvoimakkuuksien keskinäistä suhdetta on täsmennetty.
  • Häikäisysuojausvaatimuksia on selvennetty ja standardiin on lisätty uusi opastava liite, jossa käsitellään UGR-taulukkomenetelmän suositeltuja käytäntöjä epätyypillisissä tilanteissa.
  • Välkyntää ja stroboskooppi-ilmiötä koskeva kohta on uusittu.
  • Standardiin on lisätty uusi opastava liite, jossa annetaan lisätietoja rautatiesovelluksia koskevista erityisvaatimuksista.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/fi.

Lisätietoja valaistusstandardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi