Suomen erityisvaatimukset on annettu standardissa SFS-EN 50341-2-7 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 2-7: Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt. Tämä standardi on julkaistu tammikuussa 2016.Yleiset vaatimukset on esitetty perusstandardissa SFS-EN 50341-1 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt.

Ilmajohtoja koskevien standardien rakenne on muuttunut standardien edellisestä versiosta. Standardisarja EN 50341 uusi versio koskee kaikkia yli 1 kV ilmajohtoja. Aikaisemman alle 45 kV ilmajohtoja koskevan standardisarjan EN 50423 sisältö on otettu mukaan uuteen standardisarjaan. Aikaisemman kansallisen standardin SFS 6003 Pienjänniteilmajohdot sisältö on yhdistetty Suomen kansalliseen standardiin.

Standardeja pitää käyttää yhdessä, koska kansallisessa osuudessa annetaan vaatimuksia, joita ei ole määritelty osassa 1 ja kansallisia vaatimuksia voidaan soveltaa vain yhdessä osan 1 kanssa.

Standardit SFS-EN 50341-1 ja SFS-EN 50341-2-7 on julkaistu versioina, joissa on sekä suomen että englanninkieliset tekstit.
Vuonna 2014 julkaistussa standardissa SFS-EN 50341-1 on 502 sivua ja sen hinta on 165,50 € (+ALV). 
Standardissa SFS-EN 50341-2-7 on 71 sivua ja sen hinta on 76.80 € (+ALV). 

Edellä mainittujen kahden standardin suomenkieliset tekstit sisältyvät myös helmikuussa 2016 julkaistavaan SFS-käsikirjaan 603 Ilmajohtostandardit

Lisätietoja julkaistuista standardista saa SESKOsta  Tapani Nurmelta

Lisää suosikiksi