IEC ja ISO tuottavat monia yhteisiä standardeja, joissa määritellään, miten tieto- ja tietoliikennetekniikan energiatehokkuutta voidaan parantaa. Eräät näistä julkaisuista käsittelevät erityisesti datakeskusten liiallista energiankulutusta. Useat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista voivat hyödyntää näiden standardien tarjoamia suorituskykymittareita kehityksen mittaamiseen.

Olemme yhä enemmän erilaisten tieto- ja tietoliikenneteknisten järjestelmien varassa. Jotkut ihmiset ovat niin riippuvaisia älypuhelimista ja taulutietokoneista, että heille tulee vieroitusoireita, jos joutuvat olemaan ilman näitä laitteita. Makrotasolla tieto- ja tietoliikennetekniikka tarjoaa joukon työkaluja, jotka auttavat teollisuutta ja hallintoa omaksumaan ympäristön parantamiseen tähtääviä strategioita. Tehokkaita algoritmeja voidaan käyttää esimerkiksi optimoimaan rakennusten luonnonvarojen käyttöä. Tietoa tuottavien anturien avulla kaupungit voivat säätää käyttämänsä valaistuksen tasoa. Jossain määrin paradoksaalisesti nämä sähkön säästöön tähtäävät hankkeet ovat riippuvaisia suurten datakeskusten tuottamasta laskentatehosta. Nämä yhteen kootut tietokoneverkot tarjoavat tärkeitä palveluita, kuten tiedon tallennus, varmuuskopiointi ja varmuuskopioiden palautus, tiedonhallinta ja verkostoituminen. ISO ja IEC työskentelevät yhdessä tämän paradoksin ratkaisemiseksi kehittämällä yhdessä energiatehokkuusmittareita tieto- ja tietoliikennetekniikalle.

Lue lisää artikkelista Tehdään tietotekniikasta kestävää

Alkuperäisen artikkelin voit lukea sivulta IEC e-tech 02/2019

Lisää suosikiksi