SFS on julkaissut uuden painoksen sähköturvallisuuslain mukaisille varmennustarkastuksille ohjeita antavasta kansallisesta standardista SFS 5825 Sähkölaitteiston varmennustarkastus. Uuden painoksen valmistelun syynä on vuoden 2017 alusta voimaan tullut uusi sähköturvallisuuslaki ja standardien muuttuminen. 

Sähköturvallisuuslain mukaan kaikille sähköasennuksille eli sähkölaitteistoille pitää laitteiston rakentajan tehdä käyttöönottotarkastus. Tämän lisäksi pitää vaativimmille laitteistolle tehdä varmennustarkastus, jonka saa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai valtuutettu tarkastaja. Standardissa SFS 5825 annetaan ohjeita varmennustarkastuksen yleiseen suorittamiseen ja sitä voidaan käyttää myös viittauksena tarkastajien laatujärjestelmässä. 

Standardin uuden painoksen sisällössä on otettu huomioon säädösten ja Tukesin ohjeistuksen muutokset. Standardissa olevat opastavat liitteet tarkastuskohteista ja tarkastuksen laajuudesta on täydellisesti uudistettu.

Standardissa SFS 5825 on 22 sivua, ja sen hinta on 53,50 € (+ ALV 24 %). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS. 

Lisätietoja sähköasennusten standardeista saa SESKOsta Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi