Projekti on valmistunut ja hiljattain julkaistiin standardi:

IEC 60335-2-114:2018 Ed. 1.0 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-114: Particular requirements for self-balancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes.

Standardissa annetaan vaatimukset, joilla varmistetaan tällaisten henkilökuljettimien sähkö- ja paloturvallisuus silloin, kun niiden akkuja varataan tai kun laitetta käytetään. Standardi liittyy kotitaloussähkölaitteiden yleisiä turvallisuusvaatimuksia käsittelevään standardiin SFS-EN 60335-1.

Tätä IEC-standardia ei välttämättä oteta käyttöön eurooppalaisena standardina, koska tällaisille henkilökuljettimille on valmisteilla myös muita kuin sähköturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia koskeva standardi CENissä. Tätä IEC-standardia voidaan käyttää hyväksi laitteiden sähkö- ja paloturvallisuutta määriteltäessä ottaen kuitenkin huomioon, että tuottajan on tehtävä myös riskien arviointi, koska ei ole olemassa vastaavaa harmonisoitua EN-standardia.

IEC-standardin hinta on 105,40 € ja sitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/fi.

Lisätietoja kotitaloussähkölaitteita sekä akkuja koskevista standardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi