SFS-käsikirja 661, ESD, Staattisen sähkön hallinta elektroniikkateollisuudessa

  • SFS-EN 61340-4-1, Staattinen sähkö. Osa 4-1, Erityisten sovellusten standarditestausmenetelmät. Lattiapäällysteiden ja asennettujen lattioiden sähköresistenssin mittaus. 2005. 1. painos
  • SFS-EN 61340-5-1, Staattinen sähkö. Osa 5-1, Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä. Yleiset vaatimukset. 2009. 2. painos.
  • CLC/TR 61340-5-2, Staattinen sähkö. Osa 5-2, Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä. Käyttäjän opas. 2009. 1. painos

Staattisen sähkön purkauksen hallinnan periaatteena on estää ESD-herkkien osien läheisyydessä staattisen varauksen syntyminen sekä purkaa jo syntyneet varaukset turvallisesti. Valmistuksessa tämä voidaan tehdä muodostamalla staattiselta sähköltä suojattu alue – EPA-alue.  EPA-alueella kaikki johtavat kohteet on yhdistetty samaan potentiaaliin ja eristemateriaaleja, jotka voivat varautua, ei alueella sallita. Alueella työskentelevät henkilöt käyttävät tarkoitukseen soveltuvaa suojavaatetusta ja jalkineita. Huolto- ja asennustöiden yhteydessä työpiste suojataan staattiselta sähköltä. Staattiselle sähkölle herkkiä laitteita ja komponentteja kuljetettaessa ne suojataan sopivilla suojapakkauksilla.

Lisätietoa tästä käsikirjasta ja saman aihealueen standardoinnista SESKOn komiteassa SK101antaa Eero Sorri, p. 09 6963 953, sähköposti eero.sorri(at)sesko.fi.

SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimislitto SFS, p. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi. SFS-käsikirjan 661 hinta on 75 € (ALV 0%).

Lisää suosikiksi